Gratis afspraak formulier

Uw naam(*)

Uw telefoonnummer(*)

Uw e-mailadres(*)

weblogo vrp-advocaten-mediators

Wetsvoorstel: Duur partneralimentatie terug naar vijf jaar?

geld

Al geruime tijd is er een wetsvoorstel in behandeling dat ervoor moet gaan zorgen dat de alimentatieduur aanzienlijk wordt verkort.

De hoofdregel op dit moment is dat er gedurende een periode van twaalf jaar partneralimentatie betaald moet worden, te rekenen vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op deze hoofdregel gelden een aantal uitzonderingen. Bij een kinderloos huwelijk dat korter dan vijf jaar heeft geduurd wordt de duur van de partneralimentatie beperkt tot de duur van het huwelijk. Zijn partijen korter dan vijf jaar gehuwd, maar hebben zij samen wel kinderen, dan geldt toch de periode van twaalf jaar voor de partneralimentatie.

Verkorting duur partneralimentatie

In plaats van twaalf jaar wordt de termijn voor partneralimentatie naar verwachting maximaal vijf jaar.
Continue reading
2502 Hits

Nieuw: aanpassing wetsvoorstel met betrekking tot de algehele gemeenschap van goederen: (digitaal) kruisje

justitie

​ Sinds 1 januari 2018 geldt nieuwe wetgeving waarover al eerder een blog is verschenen op onze website. Mensen die vanaf die datum in het huwelijk treden, zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, trouwen niet meer in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap van goederen. Vóórhuwelijks vermogen valt niet meer in de gemeenschap. De bezittingen en de schulden van voor het huwelijk blijven privé. Mensen die vóór 1 januari 2018 zijn gehuwd zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, zijn nog wel in een algehele gemeenschap van goederen gehuwd en voor hen die ook na 1 januari 2018 in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, bestaat nog steeds die mogelijkheid om dat via de notaris te regelen.

Continue reading
1148 Hits

Verhuizen met de kinderen na echtscheiding, kan dat zomaar?

verhuis

​ Na een echtscheiding blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag in stand. Dat betekent dat de gescheiden ouders belangrijke beslissingen over de kinderen samen moeten nemen. Als het niet lukt om samen tot een besluit te komen, kan de rechter gevraagd worden om een beslissing te nemen. Een verhuizing is een belangrijke beslissing, tenzij deze verder geen gevolgen zal hebben voor de verdeling van de zorg, het contact met de andere ouder en de kinderen ook na de verhuizing op dezelfde school blijven. Wanneer de afstand echter groter wordt en het halen en brengen van de kinderen meer tijd gaat kosten en/of de kinderen moeten worden ingeschreven op een andere school en/of de zorgregeling moet worden aangepast, is het recht om te verhuizen met de kinderen niet vanzelfsprekend.

Continue reading
1728 Hits

Erfrecht Is een boedelbeschrijving verplicht? Legitieme portie opeisen. Procedure rechtbank.

iStock_000013765434Small-incasso-nederland

Is het opmaken van een boedelbeschrijving verplicht en hoe kunt u uw legitieme portie opeisen als een van de erfgenamen niet meewerkt? Ik geef u de antwoorden aan de hand van een interessante rechtszaak die ik een paar jaar geleden heb behandeld voor twee Spaanse zussen bij de rechtbank Breda. Het verhaal was als volgt.

Continue reading
5227 Hits
X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.