Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier

Uw naam(*)

Uw telefoonnummer(*)

Uw e-mailadres(*)

weblogo vrp-advocaten-mediators

Verhuizen met de kinderen na echtscheiding, kan dat zomaar?

verhuis

​ Na een echtscheiding blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag in stand. Dat betekent dat de gescheiden ouders belangrijke beslissingen over de kinderen samen moeten nemen. Als het niet lukt om samen tot een besluit te komen, kan de rechter gevraagd worden om een beslissing te nemen. Een verhuizing is een belangrijke beslissing, tenzij deze verder geen gevolgen zal hebben voor de verdeling van de zorg, het contact met de andere ouder en de kinderen ook na de verhuizing op dezelfde school blijven. Wanneer de afstand echter groter wordt en het halen en brengen van de kinderen meer tijd gaat kosten en/of de kinderen moeten worden ingeschreven op een andere school en/of de zorgregeling moet worden aangepast, is het recht om te verhuizen met de kinderen niet vanzelfsprekend.

Lees verder
1728 Klikken

Echtscheidingsperikelen: Geld geleend met een valse handtekening!

geldsmall

​ Op 22 augustus 2017 heeft het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. In het kader van de echtscheiding kwam de verdeling aan de orde. Man en vrouw waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Tot die gemeenschap behoorde een schuld aan de Nederlandse Voorschotbank van € 66.000,00. De vrouw had de rechtbank verzocht om voor recht te verklaren dat zij niet draagplichtig zou zijn voor deze schuld en dat deze dus in zijn geheel door de man zou moeten worden betaald. Zij gaf aan dat de man haar handtekening had vervalst en dat zij niets wist van het aangaan van dit krediet.

Lees verder
2485 Klikken

Verdeling spaargelden van de kinderen bij echtscheiding

iStock_000019463749Small-Omgang

Regelmatig krijgen wij de vraag of het geld dat tijdens het huwelijk is gespaard voor de kinderen bij echtscheiding ook in de verdeling van de gemeenschap betrokken moet worden. Vaak zijn ouders het wel eens over de bestemming van deze gelden en laten zij het tegoed op de spaarrekeningen van de kinderen in tact met het idee dat dit geld later, bijvoorbeeld als de kinderen gaan studeren, goed van pas zal komen. Soms ontbreekt echter tussen partijen het vertrouwen dat het spaartegoed te zijner tijd inderdaad bij het kind terecht zal komen en vordert één van de echtelieden de verdeling van het saldo op de spaarrekening van zoon of dochter. Het komt ook voor dat één van partijen met het oog op de echtscheiding een bedrag van de gemeenschappelijke rekening afhaalt en op een spaarrekening zet op naam van één van de kinderen. Met het argument dat dit geld bestemd is voor het kind wordt dan beoogd te voorkomen dat dit bedrag in de verdeling wordt betrokken.

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 4 juli 2017 een interessante uitspraak gedaan in dit verband. De situatie was als volgt:

Lees verder
3701 Klikken

De Vechtscheiding

vechtscheiding

Niet elke echtscheiding op eenzijdig verzoek, ofwel op tegenspraak, wordt een vechtscheiding.

Ook wanneer partijen ieder hun eigen advocaat inschakelen, is het vaak heel goed mogelijk om de gevolgen van de echtscheiding in overleg te regelen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van viergesprekken, waarbij partijen worden bijgestaan door hun advocaat. Deze gesprekken leveren vaak meer resultaat op dan een gesprek aan de keukentafel, waarin de emoties de overhand kunnen nemen. Partijen hoeven nog geen duidelijk standpunt in te nemen zoals in de procedure tot echtscheiding wel gevraagd wordt, maar kunnen vrijer van gedachten wisselen om te bezien waar de oplossing ligt.

Lees verder
1940 Klikken
X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.