Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier

Uw naam(*)

Uw telefoonnummer(*)

Uw e-mailadres(*)

weblogo vrp-advocaten-mediators

Trouwen in 2018, wat is anders?

trouwen

De afgelopen periode is er door verschillende media aandacht besteed aan de veranderde regels van het trouwen (en het geregistreerd partnerschap) per 1 januari 2018.

Echtparen die met ingang van 1 januari 2018 trouwen, trouwen namelijk niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018 trouwen echtparen namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat er ook meer administratie van echtparen wordt verwacht voordat zij een huwelijk met elkaar aangaan, maar ook tijdens het huwelijk is een goede administratie gewenst.

Lees verder
1955 Klikken

Gratis scheidingscheck tijdens ‘Dag van de Scheiding’ op vrijdag 9 september 2016!

Gratis scheidingscheck tijdens ‘Dag van de Scheiding’
op vrijdag 9 september 2016!

​ Eén op de drie huwelijken strandt. Het is onder meer deze reden dat de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) de 'Dag van de Scheiding' heeft ingesteld om op deze wijze de aandacht te richten op de grote maatschappelijke gevolgen hiervan en de noodzaak van een goede, deskundige begeleiding in deze fase.

Lees verder
3650 Klikken

Recht op kinderalimentatie als de kinderen bij de andere ouder wonen

Normaal gesproken ontvangt de ouder bij wie de kinderen wonen kinderalimentatie, maar het kan zijn dat u juist kinderalimentatie nodig heeft om voor de kinderen te zorgen. 


Lees verder
2429 Klikken

Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen is aangenomen

Het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Nu dient de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel te buigen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, heeft dit tot gevolg dat de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Dit betekent kort gezegd dat alles wat de echtgenoten voor het huwelijk hadden, niet in de gemeenschap van goederen valt. Dit geldt zowel voor de schulden als de bezittingen. Bij een scheiding worden de echtgenoten dus niet meer geconfronteerd met schulden die de andere echtgenoot al voor het huwelijk had. Bijvoorbeeld: een studieschuld van een van de echtgenoten die vóór het huwelijk is ontstaan, valt dan niet meer in de gemeenschap van goederen.
Lees verder
1858 Klikken
X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.