Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier

Uw naam(*)

Uw telefoonnummer(*)

Uw e-mailadres(*)

weblogo vrp-advocaten-mediators

VERMOGENSRECHT, innovatieve financieringssystemen DEEL II, Nieuw in Nederland: ONLINE MARKTPLAATS VOOR VORDERINGEN: EDEBEX

In een serie over innovatieve financieringssystemen in de praktijk komen diverse onderwerpen aan bod, zoals procesfinanciering, aan- en verkoop van vorderingen, kredietverzekering en factoring. De week kijken we naar het fenomeen Edebex, marktplaats voor vorderingen.

Wat is Edebex?

Een van onze gewaardeerde cliënten, de Brusselse onderneming Edebex (Electronic Debt Exchange) heeft een platform gebouwd waarop bedrijven hun openstaande facturen kunnen verkopen aan investeerders. Dat doen zij middels een online marktplaats waar ondernemingen met een cashbehoefte hun openstaande facturen te koop kunnen aanbieden. De facturen worden te koop aangeboden met een korting. Dat lijkt ingewikkeld of riskant, maar dat is het niet.

Hoe werkt het precies?

 Het Edebex platform is een gesloten netwerk waarvan kopers en verkopers lid kunnen worden. Elke gebruiker, koper of verkoper ondergaat een audit voordat ze het lidmaatschap verkrijgen. Wat gebeurt er?

1. De verkoper stelt zijn factuur te koop.

2. Edebex doet een audit van de factuur.

Iedere factuur van de verkopende partij op zijn debiteur ondergaat een audit voordat zij online worden geplaats op de marktplaats. Daarbij wordt contact opgenomen met deze debiteur, waarbij hem de werking van Edebex wordt toegelicht en hem enkele vragen worden gesteld over de factuur. Daarbij moet u denken aan vragen zoals:

- is de factuur echt?

- is de vervaldag correct?

- is het facturatiebedrag correct?

- heeft u de intentie om de vordering te betwisten?

3. Een investeerder koopt de factuur.

Na een positieve audit wordt de factuur geaccordeerd voor de verkoop op de marktplaats. Gemiddeld wordt de factuur dan verkocht binnen 4 (!) uur.

4. Edebex informeert de debiteur

Na de verkoop stuurt Edebex vervolgens direct een bericht van de overdracht (cessie) van de vordering aan de debiteur.

5. De debiteur is daarna verplicht de factuur op de vervaldag aan de nieuwe eigenaar, de koper te betalen.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:


Edebex speelt in dit proces dus een bemiddelende rol tussen de drie betrokken partijen en zorgt er voor dat de factuur correct wordt overgedragen en zij gaat achter de betaling daarvan aan door de debiteur. Veelal wordt de transactie van de koper gedekt door een kredietverzekeraar, zodat deze minder risico loopt. Een debiteur kan de overdracht van de vordering niet weigeren, hij kan alleen nog maar (bevrijdend) betalen aan de nieuwe eigenaar. Maar let wel, onder omstandigheden kan hij de vordering wel betwisten!

Voordelen Edebex: sneller en toegankelijker dan factoring

De verkoper kan zo binnen 72 uur kapitaal vrijmaken en de koper krijgt een hoger rendement op zijn kapitaalreserves tot wel 9 %, zo wordt aangegeven door Edebex. Het te koop aanbieden van een factuur is eenvoudig en gaat snel. U kiest zelf welke facturen u wilt verkopen en weet direct wat het zal opbrengen. In tegenstelling tot klassieke factoring, dat veel meer tijd vergt en u verplicht een groot aantal facturen over te dragen, ook al hebt u geen financiering nodig. Het concept is in Nederland redelijk nieuw. In Angelsaksische landen, zoals de Verenigde Staten en Groot Brittannië, is de overname van handelsvorderingen de normaalste zaak van de wereld. Sites als 'Recivablesexchange.com' of 'marketinvoice.com' zijn daar succesvol.

Wat als de debiteur niet betaalt?

De verkochte vordering kan in de praktijk natuurlijk minder hard blijken als de debiteur geen verhaal biedt of als deze zich (alsnog) verweert tegen de oorspronkelijke vordering. Er vindt weliswaar op voorhand een audit plaats waaronder wellicht een limietbeoordeling door de kredietverzekeraar, maar dat is ook maar een momentopname en de situatie kan feitelijk toch net wat anders liggen in de praktijk.

Ingevolge art. 6:130 BW geldt bovendien dat de debiteur zich in beginsel ook na de overgang van de vordering kan beroepen op verrekening van zijn tegenvordering op de verkoper van de vordering.

Praktijkgeval, zaak in behandeling bij Van Rooij en Pijnacker Advocaten.

Via Edebex werd een vordering van A op B door middel van een akte van cessie verkocht en in eigendom overgedragen aan onze cliënte X. Alvorens de vordering van A is verkocht, is B gevraagd of de factuur als echt erkend werd, of het bedrag van de factuur, te weten € 18.500,-- en de vervaldatum juist waren, of de goederen al geleverd waren en of B de intentie had om de vordering te betwisten. B heeft op 28 september 2015 met het beantwoorden van de vragen van Edebex de vordering erkend. X spreekt B aan tot betaling. B stelt echter dat zij nimmer de vordering duidelijk en ondubbelzinnig heeft erkend en dat dit ook niet uit de standaard vragen van Edebex blijkt. Het ontbreken van een toelichting bij de vragen en het ontbreken van de vraag of er nog een tegenvordering bestaat, maakt dit volgens haar. De antwoorden dienen om Edebex te laten beoordelen of zij de vordering van A te koop wenst aan te bieden op haar marktplaats en niet meer.

Uitspraak 27 maart 2017: De kantonrechter stelt onze cliënte X in het gelijk en bepaalt dat B met het beantwoorden van de vragen de vordering heeft erkend. Deze erkenning is uitdrukkelijk en ondubbelzinnig gedaan. Het staat B dan ook niet meer vrij om op deze erkenning terug te komen. Zij dient de vordering van X te voldoen. Ook een beroep door B op verrekening werd om meerdere redenen afgewezen. B moest gewoon aan X betalen en haar vordering maar verhalen op A.

Lijkt deze vorm van financiering iets voor u? Informeer dan bij ons of rechtstreeks bij Edebex: https://edebex.com/NL_nl/

De Vechtscheiding
VERMOGENSRECHT, innovatieve financieringssystemen ...
X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.