Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier

Uw naam(*)

Uw telefoonnummer(*)

Uw e-mailadres(*)

weblogo vrp-advocaten-mediators

Interview afstudeeronderzoek incasseren buitengerechtelijke incassokosten

Interview afstudeeronderzoek incasseren buitengerechtelijke incassokosten

14/06/2017 van Jos Schippers, HBO-rechten aan het Saxion te Enschede met mr Ivo van Rooij, advocaat te Tilburg. Het onderzoek is gericht op het incasseren van buitengerechtelijke incassokosten in B2B-zaken en wordt uitgevoerd in opdracht van Atradius Collections.

Vooraf door mr Van Rooij: Ons kantoor doet veel incassozaken voor oa verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstands- en kredietverzekeraars en ik ben lid van de VIA, de vereniging van incasso- en procesrechtadvocaten http://www.via-incasso.nl/. Wij geven regelmatig cursussen bij cliënten van ons over dit onderwerp. Ik heb verder meegewerkt aan het schrijven van het boekje "Werken voor je geld, fluiten naar je centen" dat in 2013 is uitgegeven door Uitgeverij Pepijn in Eindhoven.

Vragen van Jos Schippers:


1. Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing op een handelsovereenkomst. Door een verwijzing in een getekend contract en de vermelding dat de algemene voorwaarden op verzoek zullen worden toegezonden, zou de terhandstelling ook voldoende ondervangen moeten zijn.

Dat is niet juist en die fout wordt vaak gemaakt in de praktijk. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen a) de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, zie 6:232 BW (en die wordt inderdaad vaak snel aangenomen door bijvoorbeeld de schriftelijke verwijzing dat ze van toepassing zijn vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of opdrachtbevestiging) en b) de verplichting ze daadwerkelijk ter hand te stellen, zie 6:233 sub a en 6:234 BW. Gebeurt dat laatste niet, dan kan de debiteur de vernietiging van deze voorwaarden met succes inroepen. Veel advocaten maken de fout om alleen de toepasselijkheid van de voorwaarden te betwisten en te vergeten ze te vernietigen. Dan zijn ze gewoon van toepassing. De rechter mag niet ambtshalve vernietigen, partijen moeten daar zelf een beroep op doen.


​2. Tijdens een interview met een incassojurist werd echter aangegeven, dat in zijn ervaring expliciet voor ontvangst van de algemene voorwaarden getekend moest worden. 

Lees verder
3070 Klikken

Ingangsdatum wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

Ingangsdatum wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

De rechtbank kan op verzoek de alimentatie wijzigen indien de omstandigheden zijn gewijzigd. Wanneer bijvoorbeeld het inkomen daalt ligt het voor de hand dat ook de hoogte van de alimentatie naar beneden moet worden bijgesteld. De vraag is dan nog met ingang van welke datum de verlaging moet ingaan.

Lees verder
6112 Klikken

Sponsoring goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid

Sponsoring goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid

​ Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Van Rooij en Pijnacker advocaten vindt het van belang ook iets te kunnen teruggeven aan de maatschappij en wij doen dat door regelmatig goede doelen te sponseren of maatschappelijke initiatieven te steunen. 

Paasactie Visio

Zo steunen wij elk jaar de paasactie van de Lionsclub de Zuidelijke Baronie, https://www.lions.nl/?club=breda.de.zuidelijke.baronie waarbij we paaseitjes kopen en verkopen waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat, dit jaar Visio, een landelijke organisatie voor blinden en slechtzienden: http://www.visio.org/home

Wij vragen daar graag ook uw aandacht voor.

Pilot "Advocaat voor de klas"

Ook hebben wij ons aangemeld voor "Advocaat voor de klas", een project van onze beroepsorganisatie, de Orde van Advocaten, waarbij basisschoolleerlingen kennismaken met het recht en het werk van de advocaat. De pilot op 5 scholen in het voorjaar was zo succesvol dat de NOvA in 2017 het project uitbreidt naar minimaal 30 basisscholen in heel Nederland en mogelijk naar meer. Zie: https://www.advocatenorde.nl/12245/advocaat-voor-de-klas. De samenleving verjuridiseert en het is erg leuk om als advocaat voor de klas te staan bij groep 8 van een basisschool om te vertellen over het recht en ons beroep.

Lions golfdag vrijdag 30 juni 2017, Villa Pardoes en Stichting Leergeld

Op vrijdag 30 juni 2017 is het weer zover. Dan wordt voor de 15e keer het Golftoernooi houden op het complex van Golfclub Princenbosch te Molenschot. Tevens wordt, net als het vorige jaar, een golfclinic georganiseerd voor belangstellende aspirantgolfers.

Dit jaar zullen uit de opbrengst van de golfdag twee goede doelen worden gesteund. Enerzijds zal dat voor 80% zijn Villa Pardoes in Kaatsheuvel, een instelling waar de Lions al vele jaren de opbrengst aan doneren (zie voor nadere info www.villapardoes.nl), terwijl de resterende 20% zal worden gedoneerd aan Stichting Leergeld Breda (zie voor nadere info www.leergeld.nl). De opbrengst voor deze goede doelen was vorig jaar maar liefst € 25.000 Van Rooij en Pijnacker advocaten neemt ook dit jaar weer deel aan dit evenement.

Mentorprogramma Tilburg Law School

Opleiding en onderzoek is voor onze jonge generatie van groot belang. Wij onderhouden dan ook regelmatig contacten met studenten en studentenorganisaties van de Tilburg University en Tilburg Law School.

Lees verder
2239 Klikken

De keuze: advocaat of mediator

De keuze: advocaat of mediator

​ Bij een echtscheiding moeten er een hoop zaken geregeld worden. Veel vragen die dan opkomen zijn van juridische aard. Wie is aansprakelijk voor de schulden? Moet er nog verrekend worden? Moeten investeringen uit privé vermogen vergoed worden? Al dat soort vragen horen bij een advocaat thuis.

Lees verder
2014 Klikken
X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.