Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier

Uw naam(*)

Uw telefoonnummer(*)

Uw e-mailadres(*)

weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Tarieven familierecht

Op basis van de door u verstrekte informatie zullen wij eerst nagaan of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, oftewel een toevoeging.

Toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. Wij kunnen voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal vervolgens gegevens over uw inkomen en vermogen opvragen bij de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog te zijn. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden.

Indien door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt verleend betaalt u alleen een eigen bijdrage aan ons. Deze eigen bijdrage is eveneens afhankelijk van uw inkomen. U moet er wel rekening mee houden dat bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld griffierechten, niet onder het bereik van de toevoeging vallen. Deze kosten zullen apart bij u in rekening worden gebracht. Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn? Bereken deze dan via onze module op deze pagina.

Is uw inkomen te hoog voor een toevoeging?

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand vanuit de overheid zullen wij in overleg met u een scherp en passend tarief afspreken. Onze tarieven zijn vanaf € 150,-- per uur.

Op aanvraag kunt u bij ons een gratis kennismakingsgesprek van een half uur ontvangen. Wij kunnen dan samen kijken wat er voor u gedaan kan worden en geven u dan ook een indicatie van de eventuele kosten.

Vaste prijsafspraken familierechtzaken

Een vaste prijsafspraak voor een familierechtzaak is bij Van Rooij en Pijnacker Advocaten in sommige situaties ook mogelijk. Een prijsafspraak wordt altijd in overleg met de advocaat gemaakt en is afhankelijk van de zaak.

Hieronder treft u enkele voorbeelden van vaste prijsafspraken aan. Bij de voorbeelden is onder andere uitgegaan van situaties die vaak voorkomen, juridisch niet complex zijn, er geen sprake is van spoed en dienen bij de rechtbank.  

Echtscheiding 

Een vaste prijsafspraak kunnen wij u aanbieden als u en uw partner dezelfde advocaat wensen. Het gaat om de volgende twee situaties. 

Situatie 1: Scheiding voor € 750,00 inclusief BTW
Het startpunt:
U en uw partner willen scheiden en hebben het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan zelf opgesteld.

Wat bieden wij?
- Een persoonlijk intake-gesprek met de scheidingsadvocaat waarin de onderlinge afspraken worden besproken;
- Het controleren van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan op juridische juistheid en advisering op dit punt;
- Na zelfstandige aanpassing door u en uw partner wordt nog eenmaal het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan gecontroleerd;
- Het opstellen van het verzoekschrift tot echtscheiding en het indienen daarvan bij de rechtbank;
- Het inschrijven van de echtscheiding in de registers van de burgelijke stand;

Bijkomende kosten
- Griffierecht (administratiekosten rechtbank); 

Aanvullende kosten
- Extra werkzaamheden € 195,00 per uur exclusief BTW

Situatie 2: Scheiding voor € 1.950,00 inclusief BTW
Het startpunt
U en uw partner willen scheiden en de gevolgen daarvan in onderling overleg regelen met dezelfde advocaat. U en uw partner hebben daarbij nog juridisch advies nodig om de scheiding volledig te kunnen regelen.

Wat bieden wij?
- Een persoonlijk intake-gesprek met de scheidingsadvocaat waarin de onderlinge afspraken worden besproken;
- Het maken van een alimentatieberekening;
- Het opstellen van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan naar aanleiding van uw wensen aangeleverd op papier en voorzien van onderbouwende stukken;
- Op basis van uw reactie wordt nog eenmaal het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan aangepast en gecontroleerd;
- Het opstellen van het verzoekschrift tot echtscheiding en het indienen daarvan bij de rechtbank;
- Het inschrijven van de echtscheiding in de registers van de burgelijke stand;

Bijkomende kosten
- Griffierecht (administratiekosten rechtbank);
- Uittrekselkosten;

Aanvullende kosten
- Extra werkzaamheden € 195,00 per uur exclusief BTW

Alimentatie

Wij bieden afhankelijk van uw vraag twee mogelijkheden:
- U wilt controleren of het bedrag dat u aan alimentatie betaalt of ontvangt nog steeds up-to-date is;
- U of uw ex-partner wenst een wijziging van de alimentatie.

Situatie 1: Alimentatiecheck € 250,00 inclusief BTW
Het startpunt
U bent benieuwd of het bedrag aan alimentatie dat u momenteel ontvangt of betaalt nog wel correct is.

Wat bieden wij?
- Een persoonlijk intake-gesprek met de advocaat;
- Aan de hand van uw gegevens wordt een alimentatieberekening gemaakt;
- U krijgt eenmalig een schriftelijk juridisch advies over de huidige situatie;
- Correspondentie met de advocaat van uw partner.

Situatie 2: Gerechtelijke procedure alimentatie € 1.950,00 inclusief BTW
Het startpunt
U wilt een wijziging van het bedrag aan alimentatie dat u betaalt of ontvangt of uw ex-partner wenst een wijziging van de alimentatie. U heeft behoefte aan juridische bijstand gedurende een wijzigingsprocedure.
Korting: Mocht u naar aanleiding van een alimentatiecheck de stap naar een wijzigingsprocedure willen nemen, dan krijgt u uiteraard € 250,00 korting op dit uitgebreidere pakket.

Wat bieden wij?
- Een persoonlijk intake-gesprek met de advocaat;
- Aan de hand van uw gegevens wordt een alimentatieberekening gemaakt;
- U krijgt schriftelijk juridisch advies over de huidige situatie;
- Correspondentie;
- Het opstellen van een verzoekschrift of verweerschrift;
- Het voorbereiden van één zitting;
- Bijstand tijdens één zitting bij de rechtbank in Breda of ‘s-Hertogenbosch;
- Bespreken uitspraak rechtbank.

Bijkomende kosten
- Griffierecht (administratiekosten rechtbank);
- Uittrekselkosten;
- Kosten van de advocaat indien de zitting plaatsvindt op een rechtbank buiten de provincie Noord-Brabant. De kosten worden vooraf in overleg afgesproken.

Aanvullende kosten
- Extra werkzaamheden € 195,00 per uur exclusief BTW, bijvoorbeeld bij een extra zitting en een aanvullend geschil over omgang of ouderlijk gezag;

Omgang

Gerechtelijke procedure omgang € 1.500,00 inclusief BTW
Het startpunt

U en uw ex-partner hebben een geschil over de omgang met uw kind(eren).

Wat bieden wij?
- Een persoonlijk intake-gesprek met de advocaat;
- Correspondentie met de wederpartij;
- Correspondentie met de advocaat van uw partner;
- Het opstellen van een verzoekschrift of verweerschrift;
- Het voorbereiden van één zitting;
- Bijstand tijdens één zitting bij de rechtbank in Breda of ’s-Hertogenbosch;
- Bespreken uitspraak rechtbank.

Bijkomende kosten
- Griffierecht (administratiekosten rechtbank);
- Uittrekselkosten;
- Kosten van de advocaat indien de zitting plaatsvindt op een rechtbank buiten de provincie Noord-Brabant. De kosten worden vooraf in overleg afgesproken.

Aanvullende kosten
- Extra werkzaamheden € 195,00 per uur exclusief BTW, bijvoorbeeld bij een aanvullend geschil over de alimentatie of het gezag, het bijwonen van een extra zitting(en) bij de rechtbank;

Voor meer informatie belt u 013 – 54 33 162 of mail naar info@vrp-advocaten.nl

 

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.