Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

De keuze: advocaat of mediator

De keuze: advocaat of mediator

​ Bij een echtscheiding moeten er een hoop zaken geregeld worden. Veel vragen die dan opkomen zijn van juridische aard. Wie is aansprakelijk voor de schulden? Moet er nog verrekend worden? Moeten investeringen uit privé vermogen vergoed worden? Al dat soort vragen horen bij een advocaat thuis.

​Daarnaast moet er een ouderschapsplan worden opgesteld als er kinderen zijn. In een ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, maar ook over de alimentatie. Als ouders weet je wat het beste is voor je kinderen, maar als het nu niet lukt om tot afspraken te komen? Wie schakel je dan in?

Als mensen gaan scheiden is er vaak ruzie en er ontstaat een conflictsituatie. Partijen willen niet meer hetzelfde. De belangen zijn tegenstrijdig. Als er kinderen in het spel zijn staat één belang voorop en dat is het belang van de kinderen. Maar ook met die gedachte in het achterhoofd, lukt het niet altijd om met elkaar te praten en op die manier tot afspraken te komen.

Als jullie beiden bereid zijn om toch met elkaar het gesprek aan te gaan, dan kies je samen voor een mediator. Bij mediation ga je onder begeleiding van een mediator zelf op zoek naar een evenwichtige oplossing. De mediator helpt daarbij door bijvoorbeeld de communicatie te herstellen als die verstoord is geraakt. Daarbij is het soms nodig om terug te gaan naar het verleden, maar niet altijd. De oplossing ligt in de toekomst.

Als het niet lukt om naar elkaar te luisteren, dan is een advocaat nodig. Emotionele argumenten verdwijnen naar de achtergrond en de vraagstukken worden op een zakelijke manier vanuit een juridische invalshoek benaderd. Een advocaat is partijdig. De advocaat vertegenwoordigt de cliënt en verdedigt zijn of haar belang. Ook de advocaat zal echter proberen om de zaak in overleg te regelen. Wanneer ieder een eigen advocaat heeft ingeschakeld, betekent dat dus nog niet automatisch dat er ook een lange procedure op tegenspraak volgt. Wanneer partijen, met ieder een eigen advocaat, toch de gevolgen van de echtscheiding in overleg kunnen regelen, is de procedure bij de rechtbank nog slechts een formaliteit die schriftelijk kan worden afgedaan.

Een advocaat is partijdig en kan dus maar voor één cliënt optreden, behalve in een echtscheiding. De wet maakt daarvoor een uitzondering. De advocaat-mediator kan voor u de juridische vraagstukken beantwoorden, u begeleiden tijdens het overleg met elkaar en de processtukken opstellen om de echtscheiding aan te vragen. Er is altijd een beschikking nodig van de rechtbank waarin de echtscheiding wordt uitgesproken en bij de rechtbank geldt een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.

Mediation door een advocaat-mediator heeft de voorkeur als u beiden bereid bent om het gemeenschappelijk belang voorop te stellen. Dat gemeenschappelijk belang kunnen de kinderen zijn. Maar het gemeenschappelijk belang kan ook zijn: zo min mogelijk kosten maken of zo snel mogelijk scheiden. Mediation is over het algemeen goedkoper en minder tijdrovend. Het is wel van belang dat de begeleiding goed is. Ook in juridische zin. Het gaat immers om het bereiken van een 'informed consent'. Dat wil zeggen: niet alleen het bereiken van een akkoord is belangrijk. U moet eerst goed geïnformeerd zijn over de juridische aspecten, voor u een akkoord kunt bereiken dat ook houdbaar is.

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, is mediation ook voordeliger. De advocaat die tevens geregistreerd mediator is, kan voor u een mediation-toevoeging aanvragen. De eigen bijdrage varieert van € 53,00 tot € 129,00.

Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.