Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

​Week van de Rechtspraak 5 tot en met 11 september 2016!

Week van de Rechtspraak 5 tot en met 11 september 2016!

Programma

De Week van de Rechtspraak vindt jaarlijks plaats in de tweede week van september. Tijdens deze week organiseren alle rechtbanken en gerechtshoven een of meerdere activiteiten voor het publiek. Elk jaar is er een gezamenlijk thema. Het thema van dit jaar is 'De rechter tussen staat en straat'. De Week van de Rechtspraak vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 11 september 2016.

Hieronder vindt u meer informatie over de activiteit die door de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt georganiseerd.

Open Dag in Breda

De voorbereidingen voor de Open Dag in Breda, op zaterdag 10 september 2016, zijn in volle gang en het programma begint steeds meer vorm te krijgen. Middels de Open Dag kunnen burgers op een laagdrempelige manier, bijvoorbeeld door het bijwonen van een nagespeelde zitting, kennismaken met de rechtspraak.

Daarnaast biedt de Open Dag het publiek de kans om niet alleen meer te weten te komen over het (altijd al zo in de mediabelangstelling staande) strafrecht, maar juist ook over de andere rechtsgebieden. Tot slot zal dit de laatste Open Dag aan de Sluissingel in Breda zijn!

Aanmelden is niet nodig.

Tags: Kantoornieuws

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.