Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

Op vakantie met uw kind, maar geen toestemming van uw ex-partner. Wat nu?

De vakantieplannen samen met uw kind zijn gemaakt. U wilt samen met uw kind naar het buitenland. Nu blijkt dat uw ex-partner, met wie u samen het ouderlijk gezag over het kind uitoefent, geen toestemming aan u geeft om met het kind op vakantie gaan. Wat nu?

De toestemming van uw ex-partner is wel noodzakelijk. Bij de grens en/of op het vliegveld zal de Marechaussee namelijk controleren of het kind de grens overgaat met toestemming van de ouder(s) die met het gezag over het kind belast zijn. Deze controle is om internationale kinderontvoering te voorkomen. Of de toestemming verleend is kan mede gecontroleerd worden aan de hand van het toestemmingsformulier dat daarvoor speciaal door de overheid is opgesteld.

Via dit formulier geeft de achterblijvende gezaghebbende ouder uitdrukkelijk toestemming voor de reis. Geadviseerd wordt om dit formulier ingevuld mee te nemen op vakantie, zodat een probleem met de Marechaussee voorkomen wordt.

Stelt de Marechaussee vast dat volgens hen niet de vereiste toestemming aanwezig is dan zal de Marechaussee het kind niet de grens laten passeren of het vliegtuig laten instappen.

Als uw ex-partner toestemming blijft weigeren voor de buitenlandse vakantie, dan dient u, bijgestaan door een advocaat, vervangende toestemming voor de buitenlandse vakantie te vragen bij de rechter. De rechter zal naar u en uw ex-partner luisteren en een afweging maken of er wel of niet toestemming voor de buitenlandse vakantie wordt verleend. Een procedure bij de rechtbank neemt enige tijd in beslag, dus het is aan te raden om tijdig met uw ex-partner overleg te hebben over de geplande vakanties en indien noodzakelijk een advocaat te raadplegen.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben neem dat gerust vrijblijvend contact op met een van de familierecht advocaten van ons kantoor.

Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.