Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

Invloed van schulden op de kinderalimentatie

De Hoge Raad heeft bij arrest van 29 januari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:154) nogmaals bevestigd hoe met schulden moet worden omgegaan bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie.

De aanwezigheid van schulden heeft namelijk invloed op de financiële draagkracht van een partij. In beginsel zijn alle schulden van degene die alimentatie zou moeten betalen van invloed op de draagkracht, ook de schulden die zijn ontstaan na het tijdstip waarop de kinderalimentatie is vastgesteld. De schulden waarop niet wordt afgelost moeten ook meegenomen worden. De rechter zal beoordelen of er, gelet op de omstandigheden van het geval, redenen aanwezig zijn om af te wijken van deze hoofdregel. Zo kan de rechter aan bepaalde schulden geen of minder gewicht toe kennen. De rechter heeft hierin grote vrijheid. Een reden om af te wijken van de hoofdregel is bijvoorbeeld als de schuld onnodig is aangegaan of als er een gunstigere regeling kan worden getroffen met de schuldeiser.

Een hoge schuldenlast kan tot gevolg hebben dat er bij de onderhoudsplichtige geen financiële ruimte is om alimentatie te voldoen, dan wel dat het eerder vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie verlaagd dient te worden.

Indien de onderhoudsplichtige wenst dat de rechter rekening houdt met de schuldenlast dan doet hij of zij er verstandig aan om volledig inzicht te geven in de financiële positie en de schuldenlast.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van de familierecht advocaten van ons kantoor.

Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.