Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

Verzekeraar mag vrije advocaatkeuze niet beperken

Bent u niet tevreden over uw rechtsbijstandverzekering? Rechtsbijstandverzekeraars kunnen uw keuze voor een eigen advocaat niet beperken tot situaties, waarin u de rechtsbijstand wil uitbesteden. Of het om een procedure gaat waarin de bijstand van een advocaat al dan niet verplicht is maakt daarbij niet uit, ook al is dat in de polis anders bepaald. Dat heeft het Europese Hof van Justitie op 7 november 2013 beslist. 

De Nederlandse rechter heeft het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering inmiddels ook bevestigd. Dit is voor u als verzekerde van groot belang om te weten, omdat rechtsbijstandsverzekeraars tot voor kort alleen in uitzonderingsgevallen u een eigen advocaat lieten kiezen. Het uitgangspunt was dat uw zaak door juristen van de rechtsbijstandverzekering zelf of door een door de verzekering uitgekozen advocaat werd behandeld. Zoals al eerder bericht had de Europese rechter al in 2013 bepaald dat een rechtzoekende altijd vrije advocaatkeuze heeft als in een zaak bijstand van een advocaat verplicht is. Er was nog onduidelijk of in zaken waarin een advocaat niet verplicht was, ook sprake was van een vrije advocaatkeuze. In april 2016 heeft het Gerechtshof in Nederland geoordeeld dat een rechtzoekende ook een vrije advocaatkeuze heeft in zaken waarin bijstand van een advocaat niet verplicht is. Kortom, als rechtzoekende moet de verzekeraar u, bij dekking op de verzekering, de mogelijkheid bieden een eigen advocaat te kiezen.

Heeft u een juridisch geschil en wenst u daarvoor een gespecialiseerde advocaat in te schakelen? Vraag ons dan om te onderzoeken of onze advocaatkosten door uw verzekeraar worden vergoed. We doen dat kosteloos voor u.

Wilt u een second opinion?

Indien u twijfelt over de juiste aanpak van uw rechtsbijstandverzekeraar of het niet eens bent kunt u meestal gebruik maken van de geschillenregeling die in uw polis zal staan. Dat betekent dat u recht heeft op een second opinion van een door u uit te kiezen advocaat. Dat kan verhelderend werken. De kosten daarvan worden dan meestal door de verzekeraar vergoed. Wij krijgen regelmatig dit soort verzoeken. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. 

Tags: Incasso, Echtscheidingszaken, Familierecht, Internationaal recht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.