Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Verkorting wettelijke duur van de partneralimentatie

Volgens de huidige wetgeving heeft de alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot recht op een bijdrage in zijn/haar kosten van levensonderhoud (partneralimentatie) ten laste van de alimentatieplichtige ex-echtgenoot, gedurende maximaal 12 jaar na echtscheiding. Met de mogelijkheid van verlenging, maar het komt zelden voor dat een rechter daartoe beslist. Deze wettelijke alimentatietermijn staat de afgelopen jaren flink ter discussie. Een onderhoudsverlichting die twaalf jaar duurt is (te) lang, vinden velen.

Lees meer

Wetsvoorstel: Duur partneralimentatie terug naar vijf jaar?

Duur partneralimentatie terug naar vijf jaar

​Al geruime tijd is er een wetsvoorstel in behandeling dat ervoor moet gaan zorgen dat de alimentatieduur aanzienlijk wordt verkort.

De hoofdregel op dit moment is dat er gedurende een periode van twaalf jaar partneralimentatie betaald moet worden, te rekenen vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op deze hoofdregel gelden een aantal uitzonderingen. Bij een kinderloos huwelijk dat korter dan vijf jaar heeft geduurd wordt de duur van de partneralimentatie beperkt tot de duur van het huwelijk. Zijn partijen korter dan vijf jaar gehuwd, maar hebben zij samen wel kinderen, dan geldt toch de periode van twaalf jaar voor de partneralimentatie.

Verkorting duur partneralimentatie

In plaats van twaalf jaar wordt de termijn voor partneralimentatie naar verwachting maximaal vijf jaar

Lees meer

Nieuw: aanpassing wetsvoorstel met betrekking tot de algehele gemeenschap van goederen: (digitaal) kruisje

aanpassing wetsvoorstel met betrekking tot de algehele gemeenschap van goederen

​ Sinds 1 januari 2018 geldt nieuwe wetgeving waarover al eerder een blog is verschenen op onze website. Mensen die vanaf die datum in het huwelijk treden, zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, trouwen niet meer in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap van goederen. Vóórhuwelijks vermogen valt niet meer in de gemeenschap. De bezittingen en de schulden van voor het huwelijk blijven privé. Mensen die vóór 1 januari 2018 zijn gehuwd zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, zijn nog wel in een algehele gemeenschap van goederen gehuwd en voor hen die ook na 1 januari 2018 in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, bestaat nog steeds die mogelijkheid om dat via de notaris te regelen.

Lees meer

Verhuizen met de kinderen na echtscheiding, kan dat zomaar?

Verhuizen met de kinderen na echtscheiding

​ Na een echtscheiding blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag in stand. Dat betekent dat de gescheiden ouders belangrijke beslissingen over de kinderen samen moeten nemen. Als het niet lukt om samen tot een besluit te komen, kan de rechter gevraagd worden om een beslissing te nemen. Een verhuizing is een belangrijke beslissing, tenzij deze verder geen gevolgen zal hebben voor de verdeling van de zorg, het contact met de andere ouder en de kinderen ook na de verhuizing op dezelfde school blijven. Wanneer de afstand echter groter wordt en het halen en brengen van de kinderen meer tijd gaat kosten en/of de kinderen moeten worden ingeschreven op een andere school en/of de zorgregeling moet worden aangepast, is het recht om te verhuizen met de kinderen niet vanzelfsprekend.

Lees meer

Tweedehands auto gekocht, maar hij deugt niet! Wat kunt u doen?

Tweedehands auto gekocht, maar hij deugt niet

Miskoop

Het komt helaas vaak voor: u koopt een tweedehands auto bij een handelaar en de auto blijkt een miskoop te zijn. De kilometerstand blijkt niet te kloppen en de motor valt uit elkaar, reparatiekosten € 1.500. De handelaar wast zijn handen in onschuld: "geen garantie meneer, ik wist ook niet dat er iets met de auto was, ik verkoop hem alleen door aan u, helaas eigen risico" zo vertelt hij u. Toch heeft u er een fors bedrag van € 8.000 voor betaald. U heeft een kat in de zak gekocht… Wat moet u nu?

Omstandigheden van de koop van belang

Dat is vervelend en de oplossing is niet zo maar te geven zonder nader onderzoek te doen.

Lees meer

Trouwen in 2018, wat is anders?

Trouwen in 2018, wat is anders?

De afgelopen periode is er door verschillende media aandacht besteed aan de veranderde regels van het trouwen (en het geregistreerd partnerschap) per 1 januari 2018.

Echtparen die met ingang van 1 januari 2018 trouwen, trouwen namelijk niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018 trouwen echtparen namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat er ook meer administratie van echtparen wordt verwacht voordat zij een huwelijk met elkaar aangaan, maar ook tijdens het huwelijk is een goede administratie gewenst.

Lees meer

Echtscheidingsperikelen: Geld geleend met een valse handtekening!

Echtscheidingsperikelen

​ Op 22 augustus 2017 heeft het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. In het kader van de echtscheiding kwam de verdeling aan de orde. Man en vrouw waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Tot die gemeenschap behoorde een schuld aan de Nederlandse Voorschotbank van € 66.000,00. De vrouw had de rechtbank verzocht om voor recht te verklaren dat zij niet draagplichtig zou zijn voor deze schuld en dat deze dus in zijn geheel door de man zou moeten worden betaald. Zij gaf aan dat de man haar handtekening had vervalst en dat zij niets wist van het aangaan van dit krediet.

Lees meer

Hoe kom ik van mijn (negatieve) BKR-registratie af?

BKR-registratie

​Het Bureau Krediet Registratie is destijds opgericht door een aantal banken en kredietverstrekkers met de bedoeling om financiële risico's voor hen te beperken. Daarnaast dient registratie ook het belang van consumenten. Door de registratie ontstaat immers een goed beeld van de financiële situatie van de consument en wordt de consument beschermt tegen de mogelijkheid om teveel geld te lenen (overcreditering).

Als u geld leent (tegenwoordig vanaf een bedrag van ongeveer € 250,00) dan dient de kredietverstrekker die lening aan te melden bij het BKR. Zo worden de volgende soorten leningen geregistreerd: persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcardlimieten, kopen op afbetaling, klantenpaslimieten en roodstandlimieten alsmede een betalingsachterstand van de hypotheek. Deze melding wordt 'positieve' registratie genoemd. Omdat bijna elke Nederlander ondertussen de mogelijkheid heeft om rood te staan of de beschikking heeft over een creditcard zijn inmiddels meer dan 10 miljoen mensen op deze manier geregistreerd bij het BKR.

Let wel, er bestaannog genoeg schulden die niet worden geregistreerd. Denk daarbij aan betalingsachterstanden bij de Belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars. Ook een studieschuld wordt niet geregistreerd. Het BKR streeft ernaar om ook deze schulden inzichtelijk te maken maar vooralsnog is het nog niet zover.

Vervelend wordt het pas wanneer tijdens de aflossing van de lening zich problemen voordoen.

Lees meer

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.