Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Tweedehands auto gekocht, maar hij deugt niet! Wat kunt u doen?

Tweedehands auto gekocht, maar hij deugt niet

Miskoop

Het komt helaas vaak voor: u koopt een tweedehands auto bij een handelaar en de auto blijkt een miskoop te zijn. De kilometerstand blijkt niet te kloppen en de motor valt uit elkaar, reparatiekosten € 1.500. De handelaar wast zijn handen in onschuld: "geen garantie meneer, ik wist ook niet dat er iets met de auto was, ik verkoop hem alleen door aan u, helaas eigen risico" zo vertelt hij u. Toch heeft u er een fors bedrag van € 8.000 voor betaald. U heeft een kat in de zak gekocht… Wat moet u nu?

Omstandigheden van de koop van belang

Dat is vervelend en de oplossing is niet zo maar te geven zonder nader onderzoek te doen.

Lees meer

Echtscheidingsperikelen: Geld geleend met een valse handtekening!

Echtscheidingsperikelen

​ Op 22 augustus 2017 heeft het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. In het kader van de echtscheiding kwam de verdeling aan de orde. Man en vrouw waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Tot die gemeenschap behoorde een schuld aan de Nederlandse Voorschotbank van € 66.000,00. De vrouw had de rechtbank verzocht om voor recht te verklaren dat zij niet draagplichtig zou zijn voor deze schuld en dat deze dus in zijn geheel door de man zou moeten worden betaald. Zij gaf aan dat de man haar handtekening had vervalst en dat zij niets wist van het aangaan van dit krediet.

Lees meer

Hoe kom ik van mijn (negatieve) BKR-registratie af?

BKR-registratie

​Het Bureau Krediet Registratie is destijds opgericht door een aantal banken en kredietverstrekkers met de bedoeling om financiële risico's voor hen te beperken. Daarnaast dient registratie ook het belang van consumenten. Door de registratie ontstaat immers een goed beeld van de financiële situatie van de consument en wordt de consument beschermt tegen de mogelijkheid om teveel geld te lenen (overcreditering).

Als u geld leent (tegenwoordig vanaf een bedrag van ongeveer € 250,00) dan dient de kredietverstrekker die lening aan te melden bij het BKR. Zo worden de volgende soorten leningen geregistreerd: persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcardlimieten, kopen op afbetaling, klantenpaslimieten en roodstandlimieten alsmede een betalingsachterstand van de hypotheek. Deze melding wordt 'positieve' registratie genoemd. Omdat bijna elke Nederlander ondertussen de mogelijkheid heeft om rood te staan of de beschikking heeft over een creditcard zijn inmiddels meer dan 10 miljoen mensen op deze manier geregistreerd bij het BKR.

Let wel, er bestaannog genoeg schulden die niet worden geregistreerd. Denk daarbij aan betalingsachterstanden bij de Belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars. Ook een studieschuld wordt niet geregistreerd. Het BKR streeft ernaar om ook deze schulden inzichtelijk te maken maar vooralsnog is het nog niet zover.

Vervelend wordt het pas wanneer tijdens de aflossing van de lening zich problemen voordoen.

Lees meer

VERMOGENSRECHT, innovatieve financieringssystemen DEEL II, Nieuw in Nederland: ONLINE MARKTPLAATS VOOR VORDERINGEN: EDEBEX

​In een serie over innovatieve financieringssystemen in de praktijk komen diverse onderwerpen aan bod, zoals procesfinanciering, aan- en verkoop van vorderingen, kredietverzekering en factoring. De week kijken we naar het fenomeen Edebex, marktplaats voor vorderingen.

Wat is Edebex?

Een van onze gewaardeerde cliënten, de Brusselse onderneming Edebex (Electronic Debt Exchange) heeft een platform gebouwd waarop bedrijven hun openstaande facturen kunnen verkopen aan investeerders. Dat doen zij middels een online marktplaats waar ondernemingen met een cashbehoefte hun openstaande facturen te koop kunnen aanbieden. De facturen worden te koop aangeboden met een korting. Dat lijkt ingewikkeld of riskant, maar dat is het niet.

Hoe werkt het precies?

Lees meer

VERMOGENSRECHT, innovatieve financieringssystemen DEEL I, PROCESFINANCIERING

VERMOGENSRECHT innovatieve financieringssystemen

​In een serie over innovatieve financieringssystemen in de praktijk komen diverse onderwerpen aan bod, zoals procesfinanciering, aan- en verkoop van vorderingen, kredietverzekering en factoring. Deze week kijken we naar het fenomeen van procesfinanciering.

Wat is procesfinanciering?

Het voeren van een juridische procedure kan een lange en kostbare aangelegenheid zijn. Als u niet langer bereid bent of in staat om de kosten te dragen, kan procesfinanciering een uitkomst zijn. Een procesfinancier kan namelijk alle kosten van uw rechtszaak van u overnemen, in ruil voor een deel van de opbrengst van deze rechtszaak. Als er geen opbrengst is, betaalt u niets. Advocaten mogen in Nederland in beginsel geen zaken aannemen op no cure no pay basis, enkele uitzonderingsgevallen daargelaten, zoals bijvoorbeeld bij incassozaken of letselschadezaken. Door tussenkomst van een procesfinancier kunt u wel no cure no pay afspraken maken, mits uw zaak uiteraard positief wordt beoordeeld.

Hoe werkt procesfinanciering?

Lees meer

Interview afstudeeronderzoek incasseren buitengerechtelijke incassokosten

incasseren buitengerechtelijke incassokosten

​14/06/2017 van Jos Schippers, HBO-rechten aan het Saxion te Enschede met mr Ivo van Rooij, advocaat te Tilburg. Het onderzoek is gericht op het incasseren van buitengerechtelijke incassokosten in B2B-zaken en wordt uitgevoerd in opdracht van Atradius Collections.

Vooraf door mr Van Rooij: Ons kantoor doet veel incassozaken voor oa verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstands- en kredietverzekeraars en ik ben lid van de VIA, de vereniging van incasso- en procesrechtadvocaten http://www.via-incasso.nl/. Wij geven regelmatig cursussen bij cliënten van ons over dit onderwerp. Ik heb verder meegewerkt aan het schrijven van het boekje "Werken voor je geld, fluiten naar je centen" dat in 2013 is uitgegeven door Uitgeverij Pepijn in Eindhoven.

Vragen van Jos Schippers:

1. Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing op een handelsovereenkomst. Door een verwijzing in een getekend contract en de vermelding dat de algemene voorwaarden op verzoek zullen worden toegezonden, zou de terhandstelling ook voldoende ondervangen moeten zijn.

Dat is niet juist en die fout wordt vaak gemaakt in de praktijk. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen a) de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, zie 6:232 BW (en die wordt inderdaad vaak snel aangenomen door bijvoorbeeld de schriftelijke verwijzing dat ze van toepassing zijn vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of opdrachtbevestiging) en b) de verplichting ze daadwerkelijk ter hand te stellen, zie 6:233 sub a en 6:234 BW. Gebeurt dat laatste niet, dan kan de debiteur de vernietiging van deze voorwaarden met succes inroepen. Veel advocaten maken de fout om alleen de toepasselijkheid van de voorwaarden te betwisten en te vergeten ze te vernietigen. Dan zijn ze gewoon van toepassing. De rechter mag niet ambtshalve vernietigen, partijen moeten daar zelf een beroep op doen.

​2. Tijdens een interview met een incassojurist werd echter aangegeven, dat in zijn ervaring expliciet voor ontvangst van de algemene voorwaarden getekend moest worden.

Lees meer

Huurovereenkomst bedrijfsruimte 7:290 BW (zoals winkel en horeca). Verhuurder zegt na 10 jaar op. Wat kunt u als huurder of onderhuurder doen?

Huurovereenkomst bedrijfsruimte 7

​Voorbeeld:

In uw huurovereenkomst, ingegaan op 1 april 2008, staat vermeld, dat de overeenkomst destijds is aangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande op 1 april 2008 en lopende tot en met 31 maart 2013. Op grond van artikel 3.2 is de huurovereenkomst vervolgens verlengd met vijf jaar tot 31 maart 2018. Daarna kan de overeenkomst worden voortgezet voor aansluitende periodes van telkens vijf jaar. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van tenminste één jaar, dat wil zeggen vóór 31 maart 2017.

Stel dat uw verhuurder opzegt, dan geldt ingevolge artikel 7:300 lid 1 en 2 BW j.o. artikel 7:296 BW lid 3 het volgende. In de wet staat dat de rechter de vordering van de verhuurder kan toewijzen op grond van een redelijke afweging van de belangen van de verhuurder bij beëindiging van de overeenkomst tegen die van de huurder en van de onderverhuurder aan wie is onderverhuurd met toestemming, bij verlenging van de overeenkomst. Er staat verder dat de rechter in elk geval de vordering van de verhuurder afwijst indien van de huurder, "bij een redelijke afweging van de voormelde belangen van hem en van de onderhuurder aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd, tegen de voormelde belangen van de verhuurder, niet kan worden gevergd dat hij het gehuurde ontruimd." Dat blijft dus nogal vaag en is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

Lees meer

De auto en echtscheiding

De auto en echtscheiding

​ Indien echtgenoten buiten iedere gemeenschap van goederen zijn gehuwd, komt het vaak aan op de vraag of iemand kan bewijzen dat een bepaalde zaak zijn eigendom is. Er zijn verschillende bewijsmiddelen zoals de lijst van aanbrengsten, een koopovereenkomst, een bankafschrift. Maar wie is nu eigenlijk eigenaar? Bezit staat niet gelijk aan eigendom. Het bezit doet wel vermoeden dat er sprake is van eigendom.

Lees meer

  • 1
  • 2
X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.