Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

De keuze: advocaat of mediator

De keuze: advocaat of mediator

​ Bij een echtscheiding moeten er een hoop zaken geregeld worden. Veel vragen die dan opkomen zijn van juridische aard. Wie is aansprakelijk voor de schulden? Moet er nog verrekend worden? Moeten investeringen uit privé vermogen vergoed worden? Al dat soort vragen horen bij een advocaat thuis.

Lees meer

Huurovereenkomst bedrijfsruimte 7:290 BW (zoals winkel en horeca). Verhuurder zegt na 10 jaar op. Wat kunt u als huurder of onderhuurder doen?

Huurovereenkomst bedrijfsruimte 7

​Voorbeeld:

In uw huurovereenkomst, ingegaan op 1 april 2008, staat vermeld, dat de overeenkomst destijds is aangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande op 1 april 2008 en lopende tot en met 31 maart 2013. Op grond van artikel 3.2 is de huurovereenkomst vervolgens verlengd met vijf jaar tot 31 maart 2018. Daarna kan de overeenkomst worden voortgezet voor aansluitende periodes van telkens vijf jaar. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van tenminste één jaar, dat wil zeggen vóór 31 maart 2017.

Stel dat uw verhuurder opzegt, dan geldt ingevolge artikel 7:300 lid 1 en 2 BW j.o. artikel 7:296 BW lid 3 het volgende. In de wet staat dat de rechter de vordering van de verhuurder kan toewijzen op grond van een redelijke afweging van de belangen van de verhuurder bij beëindiging van de overeenkomst tegen die van de huurder en van de onderverhuurder aan wie is onderverhuurd met toestemming, bij verlenging van de overeenkomst. Er staat verder dat de rechter in elk geval de vordering van de verhuurder afwijst indien van de huurder, "bij een redelijke afweging van de voormelde belangen van hem en van de onderhuurder aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd, tegen de voormelde belangen van de verhuurder, niet kan worden gevergd dat hij het gehuurde ontruimd." Dat blijft dus nogal vaag en is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

Lees meer

De auto en echtscheiding

De auto en echtscheiding

​ Indien echtgenoten buiten iedere gemeenschap van goederen zijn gehuwd, komt het vaak aan op de vraag of iemand kan bewijzen dat een bepaalde zaak zijn eigendom is. Er zijn verschillende bewijsmiddelen zoals de lijst van aanbrengsten, een koopovereenkomst, een bankafschrift. Maar wie is nu eigenlijk eigenaar? Bezit staat niet gelijk aan eigendom. Het bezit doet wel vermoeden dat er sprake is van eigendom.

Lees meer

Nederbelgen en echtscheiding

Nederbelgen en echtscheiding

​Er wonen ruim 150.000 Nederlanders in België. Met name zij die na het kopen van een huis zijn neergestreken net over de grens, zijn zich vaak niet bewust van de complexe regelgeving totdat zij verwikkeld raken in een echtscheidingsprocedure. Tilburg ligt bijna op de grens tussen België en Nederland in de buurt van vele grensgemeenten waar veel Nederlanders zich hebben gevestigd. Ons kantoor heeft dan ook de nodige expertise als het gaat om echtscheidingen waarin Nederbelgen betrokken zijn.

Lees meer

Vergoedingsrechten bij erfenissen en schenkingen nu en straks; nieuw wetsvoorstel: erfenissen en schenkingen maken voortaan geen deel meer uit van de gemeenschap!

​ Tijdens echtscheidingsprocedures ontstaat nogal eens discussie over geld dat tijdens het huwelijk is geërfd of als schenking is ontvangen. Althans, wanneer partijen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Bij huwelijkse voorwaarden is er namelijk al sprake van gescheiden vermogens, maar bij een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden is er sprake van een huwelijksgoederengemeenschap.

Lees meer

Oneerlijke concurrentie. Klanten pikken

Oneerlijke concurrentie. Klanten pikken

Oneerlijk concurrentie

In onze samenleving geldt als uitgangspunt de vrijheid om te concurreren. Dit is zelfs toegestaan wanneer derden daardoor nadeel kunnen ondervinden. Deze vergaande vrijheid wordt wel beperkt wanneer de concurrerende activiteiten als onrechtmatig jegens anderen kan worden aangemerkt.

Bij oneerlijke concurrentie wordt vaak gedacht aan de situatie van een werknemer die zijn werkgever verlaat om vervolgens een concurrerende bedrijf met medeneming van het klantenbestand op te starten. In een dergelijk geval blijkt vaak dat in de arbeidsovereenkomst met de werknemer een non-concurrentiebeding is opgenomen. De werkgever kan dan met succes bij de Rechtbank in Kort Geding bezwaar maken tegen de handelswijze van zijn voormalig werknemer. Meestal zal de werkgever dan voor een periode van een jaar gevrijwaard zijn van concurrerende activiteiten. Maar wat nu als er geen geldig non-concurrentiebeding bestaat?

Lees meer

Indexering alimentatie 2017: 2,1%

Ieder jaar bepaalt de minister van Justitie met welk percentage de alimentatiebedragen het jaar daarop moeten worden aangepast. 

Het percentage wordt door de minister bepaald aan de hand van de loonstijgingen. 

De jaarlijkse verhoging (indexering) van de kinderalimentatie en de partneralimentatie met ingang van 1 januari 2017 bedraagt 2,1%.

Lees meer

Turboliquidatie? Bestuurders opgelet!

Uitspraak Hof Den Bosch 3 november 2016

Turboliquidatie, ook wel genoemd "ontbinding zonder vereffening" van een BV, wordt in de praktijk steeds vaker toegepast. Toch is het niet zonder risico's voor de bestuurders.

Lees meer

​Week van de Rechtspraak 5 tot en met 11 september 2016!

Week van de Rechtspraak 5 tot en met 11 september 2016!

Programma

De Week van de Rechtspraak vindt jaarlijks plaats in de tweede week van september. Tijdens deze week organiseren alle rechtbanken en gerechtshoven een of meerdere activiteiten voor het publiek. Elk jaar is er een gezamenlijk thema. Het thema van dit jaar is 'De rechter tussen staat en straat'. De Week van de Rechtspraak vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 11 september 2016.

Hieronder vindt u meer informatie over de activiteit die door de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt georganiseerd.

Lees meer

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.