Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Alimentatie kind en partner

Kinderalimentatie

Ouders zijn wettelijk verplicht in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. De bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding wordt kinderalimentatie genoemd.

Ouders moeten voor kun kinderen betalen totdat zij 18 jaar oud zijn. In de meeste gevallen houdt deze verplichting ook daarna niet op. Er bestaat voor jongmeerderjarigen (18 tot 21 jaar) een voortgezette onderhoudsplicht, mits zij behoeftig zijn. Als een kind na zijn 18e jaar in zijn eigen onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat hij of zij werkt, kan deze behoeftigheid afwezig zijn.

De onderhoudsplicht van de ouders staat los van de gezags- of omgangsvoorzieningen. Dit betekent dat de alimentatieplichtige ouder ook moet betalen wanneer hij de kinderen niet kan (of mag) zien.

Over de te betalen bijdrage kunnen de ouders samen afspraken maken. Wij kunnen u hierin bijstaan en de benodigde berekeningen voor u uitvoeren. Indien u samen geen afspraken kunt maken, zal de rechter uiteindelijk een beslissing moeten nemen. U heeft hiervoor de bijstand van een advocaat nodig en bent hiervoor bij ons aan het goede adres. Wenst u een indicatie van de kinderalimentatie? Maak dan gebruik van onze rekenmodule.

Partneralimentatie

Als u na de echtscheiding niet in staat bent om (geheel) in uw eigen levensonderhoud te voorzien, kunt u aanspraak maken op alimentatie voor uzelf. In het geval van beëindiging van de samenwoning is partneralimentatie niet aan de orde. U kunt hierover in onderling overleg afspraken maken welke kunnen worden vastgelegd in een convenant. U kunt uw verzoek ook aan de rechter voorleggen.

In principe geldt de betalingsverplichting voor partneralimentatie tot 12 jaar na de echtscheiding. In onderling overleg kunt u uiteraard ook een kortere periode afspreken. Indien u korter dan 5 jaar getrouwd bent geweest en er uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, dan kan de alimentatieverplichting niet langer duren dan de tijd dat het huwelijk heeft geduurd.

Bij de vaststelling van de alimentatie wordt rekening gehouden met de behoefte van degene die alimentatie vraagt en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen of betaalt. De te betalen alimentatie kan nooit hoger zijn dan de laagste van deze twee bedragen.

Wij kunnen u bijstaan bij het maken van afspraken over kinder- en partneralimentatie en de benodigde alimentatieberekeningen voor u opstellen. Indien nodig kunnen wij u tevens bijstaan in een procedure omtrent de vaststelling van alimentatie. Download hier de gratis brochure "Scheiden doe je samen".

 

Voor meer informatie: tel. 013-5433162 of info@vrp-advocaten.nl

 

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.