Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Boedelscheiding

Bij de beëindiging van een relatie gaan niet alleen de partners uit elkaar, maar zullen ook de persoonlijke bezittingen, de woning en de schulden onderling verdeeld moeten worden. Dit is complexe materie en dit kan leiden tot hoogoplopende ruzies wanneer men het niet eens wordt over de verdeling. Wij helpen u graag om hierin de juiste weg te vinden!

Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap

Als u bij huwelijk geen huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt en u naar Nederlands recht bent gehuwd, dan bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit houdt in dat al uw bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn, behalve bezittingen die zijn geërfd of zijn verkregen onder een uitsluitingsclausule.
Als u gaat scheiden dan zal deze onverdeelde boedel meestal verdeeld moeten worden. Dit kunt u zelf doen of met hulp van een advocaat. Als het niet lukt om overeenstemming te krijgen over de verdeling, kan uw advocaat dit geschil voorleggen aan de rechter. Deze kan dan de wijze van verdeling bepalen. Partijen zullen vervolgens uitvoering moeten geven aan deze beslissing van de rechter.

Omdat verdelingszaken veel werk opleveren voor een advocaat en daardoor betrekkelijk duur zijn, loont het de moeite om te proberen hier in onderling overleg uit te komen of via mediation. Een op die wijze overeengekomen verdeling kan worden vastgelegd in een convenant en vervolgens in een uitspraak van de rechter.

Verrekening bij huwelijkse voorwaarden

Het kan zijn dat u bij het sluiten van het huwelijk huwelijkse voorwaarden bent overeengekomen. Meestal houden die in een zogenaamd periodiek verrekenbeding. Er bestaat dan geen huwelijksgoederengemeenschap. Er is dan sprake van bezittingen en schulden van ieder van de echtgenoten apart. Op grond van het verrekenbeding bent u verplicht ieder jaar het inkomen van beide echtgenoten dat niet is uitgegeven tussen u beiden te verdelen. De meeste echtgenoten verzuimen echter om jaarlijks hun overgespaarde inkomen te verdelen. Dit betekent dat u aan het einde van het huwelijk alsnog moet verrekenen. Uw advocaat kan berekenen welke bedragen verrekend moeten worden.

Verdeling van de eenvoudige gemeenschap

Als u niet in gemeenschap van goederen bent gehuwd kan het toch zo zijn, dat u samen met een ander bepaalde bezittingen of schulden heeft.
Ook in die situatie kunt u proberen om in onderling overleg afspraken de maken over de verdeling van deze vermogensbestanddelen of, als dit niet lukt, via een advocaat aan de rechter vragen om de wijze van de verdeling vast te stellen.
Voor meer informatie over boedelverdeling bel 013-5433162 of e-mail info@vrp-advocaten.nl

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.