Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Nieuw: aanpassing wetsvoorstel met betrekking tot de algehele gemeenschap van goederen: (digitaal) kruisje

aanpassing wetsvoorstel met betrekking tot de algehele gemeenschap van goederen

​ Sinds 1 januari 2018 geldt nieuwe wetgeving waarover al eerder een blog is verschenen op onze website. Mensen die vanaf die datum in het huwelijk treden, zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, trouwen niet meer in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap van goederen. Vóórhuwelijks vermogen valt niet meer in de gemeenschap. De bezittingen en de schulden van voor het huwelijk blijven privé. Mensen die vóór 1 januari 2018 zijn gehuwd zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, zijn nog wel in een algehele gemeenschap van goederen gehuwd en voor hen die ook na 1 januari 2018 in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, bestaat nog steeds die mogelijkheid om dat via de notaris te regelen.

Nieuw: Kruisje op formulier

26 februari 2018 is er een wetsvoorstel ingediend dat aanvullend op de reeds van kracht geworden wet, de mogelijkheid moet creëren om heel eenvoudig en kosteloos toch in algehele gemeenschap van goederen te trouwen, namelijk door het zetten van een (digitaal) kruisje op een formulier. Het formulier wordt waarschijnlijk afgegeven door de gemeenteambtenaar. Het is uiteraard van belang dat mensen goed geïnformeerd zijn voordat zij dit kruisje zetten en zich dus laten voorlichten. De trouwambtenaar van de burgerlijke stand is niet de aangewezen persoon om deze voorlichting te geven. Hierbij moet u denken aan voorlichting over de aansprakelijkheid voor schulden die openstonden voor het huwelijk. Indien u goede voorlichting wenst over de verschillen tussen de beperkte gemeenschap van goederen, de algehele gemeenschap van goederen, de verdeling daarvan en de aansprakelijkheid voor schulden die vóór of tijdens het huwelijk zijn ontstaan, dan kunt u bij ons kantoor een afspraak maken voor een informatief gesprek. Ook wanneer u vóór 1 januari 2018 in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, kan die informatie heel verhelderend zijn.

Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.