Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Trouwen in 2018, wat is anders?

Trouwen in 2018, wat is anders?

De afgelopen periode is er door verschillende media aandacht besteed aan de veranderde regels van het trouwen (en het geregistreerd partnerschap) per 1 januari 2018.

Echtparen die met ingang van 1 januari 2018 trouwen, trouwen namelijk niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018 trouwen echtparen namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat er ook meer administratie van echtparen wordt verwacht voordat zij een huwelijk met elkaar aangaan, maar ook tijdens het huwelijk is een goede administratie gewenst.

Alle privé-bezittingen en privé-schulden van voor het huwelijk vallen namelijk niet meer in de gezamenlijke boedel. Het moet echt gaan om een 100% privé-bezitting of privé-schuld van voor het huwelijk, want alle gezamenlijke bezittingen van voor het huwelijk vallen namelijk wel in de gemeenschap. Bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen vallen in de gezamenlijke boedel. Het is van belang goed te registeren wat van wie is voor dat het huwelijk wordt afgesloten om onduidelijkheid op een later moment te voorkomen. Is niet duidelijk dat het om een persoonlijk bezit of schuld gaat dan is het risico dat het alsnog gemeenschappelijk wordt.

Een andere ingrijpende wijziging is dat schenkingen, giften en erfenissen niet meer gemeenschappelijk worden, maar persoonlijk bezit blijven. Het maakt niet uit of de schenkingen, giften en erfenissen voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om het persoonlijke eigendom op een later moment te bewijzen, is het van groot belang dat ook op deze punten een goede administratie wordt bijgehouden. Bij onduidelijkheid of het een persoonlijk eigendom is, is er een kans dat het alsnog gemeenschappelijk wordt.

Voor ondernemers is van belang te weten dat als een ondernemer vóór het huwelijk al een onderneming drijft of aandelen bezit in een B.V., deze onder het nieuwe stelsel privé-vermogen van de desbetreffende ondernemer blijft. De ondernemer moet wel een vergoeding gaan betalen aan de gemeenschap waarin ook de andere echtgeno(o)t(e) voor de helft gerechtigd is. De wet spreekt over een redelijke vergoeding gebaseerd op kennis, vaardigheden en arbeid. Indien je een discussie over de redelijke vergoeding wenst te voorkomen is het verstandig hierover afspraken te maken in huwelijksvoorwaarden.

Kortom, ga je binnenkort trouwen laat je goed informeren over de nieuwe wetgeving, zodat je van te voren goed weet wat er allemaal in jouw situatie geregeld dient te worden en wellicht een afspraak bij de notaris nog steeds noodzakelijk is.

Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht, Ondernemersrecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.