Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

De Vechtscheiding

De Vechtscheiding

​Niet elke echtscheiding op eenzijdig verzoek, ofwel op tegenspraak, wordt een vechtscheiding.

Ook wanneer partijen ieder hun eigen advocaat inschakelen, is het vaak heel goed mogelijk om de gevolgen van de echtscheiding in overleg te regelen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van viergesprekken, waarbij partijen worden bijgestaan door hun advocaat. Deze gesprekken leveren vaak meer resultaat op dan een gesprek aan de keukentafel, waarin de emoties de overhand kunnen nemen. Partijen hoeven nog geen duidelijk standpunt in te nemen zoals in de procedure tot echtscheiding wel gevraagd wordt, maar kunnen vrijer van gedachten wisselen om te bezien waar de oplossing ligt.

Ook wanneer de communicatie tussen advocaten schriftelijk verloopt, hoeft dat niet te betekenen dat de echtscheiding zal ontaarden in een vechtscheiding. De kans daarop is zonder meer kleiner wanneer beide advocaten zijn gespecialiseerd in het familierecht. Een familierechtadvocaat zal niet alleen de financiële/zakelijke belangen behartigen van de eigen cliënt, maar bijvoorbeeld ook waken over de belangen van de kinderen. Bovendien zal een familierechtadvocaat niet schrikken van emoties en ondoordachte acties kunnen verklaren.

Soms verharden de standpunten zich, hetgeen ook nog niet hoeft te betekenen dat er sprake is van een vechtscheiding. Soms zijn de zakelijke belangen groot en zijn er verschillende, goed te bepleiten argumenten. Wanneer echter de emoties de overhand nemen en de werkelijke belangen uit het oog worden verloren, kunnen we spreken van een vechtscheiding.

Een scheiding is voor veel mensen een gebeurtenis in hun leven die veel stress oplevert. Stress heeft ook invloed op ons lichaam en het vermogen om helder na te denken. Een scheiding kan zoveel stress veroorzaken dat men gewoonweg niet meer in staat is om redelijk na te denken. Op een ondoordachte actie van de een, volgt dan vaak weer een reactie van de ander en als het balletje eenmaal gaat rollen, is het moeilijk te stoppen.

Een vechtscheiding kent alleen maar verliezers. Met name de kinderen zullen veel last ervaren indien de ouders in een vechtscheiding belanden.

Een advocaat gespecialiseerd in het familierecht zal u op een zakelijke manier bijstaan en op juridisch vlak adviseren, maar er tegelijkertijd voor waken dat de zaak niet escaleert. Escalatie van de strijd levert immers niet meer winst op. Het kost alleen maar extra veel tijd en energie. De te behalen financiële winst valt voor een deel weg tegen de extra kosten van een strijd die op het relationele vlak wordt gevoerd. Het is zaak om gedurende het gehele proces de kosten en de baten tegen elkaar af te wegen. Maar ook is het van belang emoties toe te laten en in goede banen te leiden.

Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.