Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
 1. Uw naam*
 2. Uw telefoonnummer*
 3. Uw e-mailadres*
 4. Beveiliging*
  Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

VERMOGENSRECHT, innovatieve financieringssystemen DEEL I, PROCESFINANCIERING

VERMOGENSRECHT innovatieve financieringssystemen

​In een serie over innovatieve financieringssystemen in de praktijk komen diverse onderwerpen aan bod, zoals procesfinanciering, aan- en verkoop van vorderingen, kredietverzekering en factoring. Deze week kijken we naar het fenomeen van procesfinanciering.

Wat is procesfinanciering?

Het voeren van een juridische procedure kan een lange en kostbare aangelegenheid zijn. Als u niet langer bereid bent of in staat om de kosten te dragen, kan procesfinanciering een uitkomst zijn. Een procesfinancier kan namelijk alle kosten van uw rechtszaak van u overnemen, in ruil voor een deel van de opbrengst van deze rechtszaak. Als er geen opbrengst is, betaalt u niets. Advocaten mogen in Nederland in beginsel geen zaken aannemen op no cure no pay basis, enkele uitzonderingsgevallen daargelaten, zoals bijvoorbeeld bij incassozaken of letselschadezaken. Door tussenkomst van een procesfinancier kunt u wel no cure no pay afspraken maken, mits uw zaak uiteraard positief wordt beoordeeld.

Hoe werkt procesfinanciering?

Heeft u een kansrijke claim, maar ziet u op tegen de kosten van de rechtszaak?

U kunt zich dan wenden tot een procesfinancier, die vaak voor alle soorten rechtszaken en arbitragezaken met een bepaalde claimwaarde financieringen verstrekt. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een team van de procesfinancier, indien nodig aangevuld met specialistische kennis van een advocaat. Bij acceptatie van uw zaak treedt de procesfinancier op als een soort manager van het proces, die contacten legt met een advocaat in hun netwerk of uw eigen advocaat. Is uw zaak eenmaal geaccepteerd, dan procedeert u in principe risicoloos, aangezien de kosten zoals deurwaarderskosten, griffierechten, advocaatkosten en deskundigenkosten worden betaald door de procesfinancier. Deze kan niet treden in de vrije advocaatkeuze van u als cliënt. De advocaat blijft degene die de zaak voor u doet. Als vergoeding laat u de procesfinancier participeren in de opbrengst van de rechtszaak. Uiteraard moet u dan wel extra diep in de buidel tasten, maar daartegenover staat dat u geen procesrisico loopt. In het buitenland, zoals in Duitsland, Engeland en de VS, komt procesfinanciering veel vaker voor dan in Nederland, waar het nog niet zo lang bestaat.

Voor- en nadelen procesfinanciering

Aan procesfinanciering kleven voor- en nadelen. We geven er u enkele.

Voordelen procesfinanciering:

 • no cure no pay, geen financieel risico.
 • duidelijkheid vooraf over de kosten bij winst.
 • toegang tot het recht wordt vergroot, ondanks het no cure no pay verbod voor advocaten.
 • uw zaak wordt door meerdere juristen beoordeeld op haalbaarheid.
 • financiële vrijheid: u hoeft geen bedrag te reserveren of te onttrekken aan uw onderneming of vermogen. Wel moet u een deel van de winst aan de financier afstaan, maar zonder financiering zou u wellicht helemaal geen opbrengst hebben gehad.

Nadelen procesfinanciering:

 • bij winst bent u een beloning verschuldigd van vaak 20 tot 30% van uw vordering.
 • vaak kan procesfinanciering alleen voor zaken met een bepaalde minimale claimwaarde, een hoge drempel dus.
 • u bent afhankelijk van het beoordelingsadvies van de procesfinancier. Als die niets in uw zaak ziet, zal zij het financieringsverzoek afwijzen.
 • gevaar voor claimcultuur en "ambulance chasing" praktijken, zoals in de VS; de procesfinancier heeft belang bij uw zaak. Uw advocaat echter niet.
 • het risico bestaat dat de procesfinancier wil schikken voor een bedrag dat voor zijn doeleinden optimaal is, maar niet voor u als cliënt. Wie bepaalt of een schikkingsvoorstel gedaan of geaccepteerd moet worden en kan een financier zich nog terugtrekken uit de zaak?

Tot slot

Let er op dat u in zee gaat met een kwalitatief goede en financieel gezonde procesfinancier. De markt is nog ongereguleerd, zodat de kans bestaat dat u slachtoffer wordt van woekerpraktijken. Wat gebeurt er als de procesfinancier financieel niet gezond is en halverwege de procedure failliet gaat? Dan moet u alsnog alles zelf betalen. In Nederland heb je enkele aanbieders op de markt, zoals Redbreast, Capaz, en Liesker Procesfinancering.

Ons kantoor heeft contacten gelegd met de marktleider op dit gebeid, Liesker Procesfinanciering, gevestigd te Breda: http://liesker-procesfinanciering.nl/.

Tips

Informeer bij ons of uw zaak wellicht geschikt is om in aanmerking te komen voor procesfinanciering en laat de kans van slagen van uw zaak ook zeker vooraf door ons controleren. Mits uw zaak inhoudelijk niet te omvangrijk is, kunnen we dat in beginsel kosteloos voor u doen en voor u contact leggen met een procesfinancier om uw zaak ter financiering voor te leggen. Wij kunnen daarbij een bemiddelende rol spelen voor wat betreft het op de juiste wijze presenteren van uw zaak, onderhandelen over de tarieven of een herbeoordeling geven als uw zaak onverhoopt wordt afgewezen voor procesfinanciering. U moet er ook voor zorgen dat de controle over de claim en de bevoegdheid tot schikking bij u en uw advocaat blijft liggen en uw advocaat zich onafhankelijk blijft opstellen ten opzichte van de procesfinancier. Regel dat goed!

Tags: Incasso, Contractrecht, Erfrecht, Ondernemersrecht, Internationaal recht, Arbeidsrecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.