Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Sponsoring goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid

Sponsoring goede doelen

​ Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Van Rooij en Pijnacker advocaten vindt het van belang ook iets te kunnen teruggeven aan de maatschappij en wij doen dat door regelmatig goede doelen te sponseren of maatschappelijke initiatieven te steunen. 

Paasactie Visio

Zo steunen wij elk jaar de paasactie van de Lionsclub de Zuidelijke Baronie, https://www.lions.nl/?club=breda.de.zuidelijke.baronie waarbij we paaseitjes kopen en verkopen waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat, dit jaar Visio, een landelijke organisatie voor blinden en slechtzienden: http://www.visio.org/home

Wij vragen daar graag ook uw aandacht voor.

Pilot "Advocaat voor de klas"

Ook hebben wij ons aangemeld voor "Advocaat voor de klas", een project van onze beroepsorganisatie, de Orde van Advocaten, waarbij basisschoolleerlingen kennismaken met het recht en het werk van de advocaat. De pilot op 5 scholen in het voorjaar was zo succesvol dat de NOvA in 2017 het project uitbreidt naar minimaal 30 basisscholen in heel Nederland en mogelijk naar meer. Zie: https://www.advocatenorde.nl/12245/advocaat-voor-de-klas. De samenleving verjuridiseert en het is erg leuk om als advocaat voor de klas te staan bij groep 8 van een basisschool om te vertellen over het recht en ons beroep.

Lions golfdag vrijdag 30 juni 2017, Villa Pardoes en Stichting Leergeld

Op vrijdag 30 juni 2017 is het weer zover. Dan wordt voor de 15e keer het Golftoernooi houden op het complex van Golfclub Princenbosch te Molenschot. Tevens wordt, net als het vorige jaar, een golfclinic georganiseerd voor belangstellende aspirantgolfers.

Dit jaar zullen uit de opbrengst van de golfdag twee goede doelen worden gesteund. Enerzijds zal dat voor 80% zijn Villa Pardoes in Kaatsheuvel, een instelling waar de Lions al vele jaren de opbrengst aan doneren (zie voor nadere info www.villapardoes.nl), terwijl de resterende 20% zal worden gedoneerd aan Stichting Leergeld Breda (zie voor nadere info www.leergeld.nl). De opbrengst voor deze goede doelen was vorig jaar maar liefst € 25.000 Van Rooij en Pijnacker advocaten neemt ook dit jaar weer deel aan dit evenement.

Mentorprogramma Tilburg Law School

Opleiding en onderzoek is voor onze jonge generatie van groot belang. Wij onderhouden dan ook regelmatig contacten met studenten en studentenorganisaties van de Tilburg University en Tilburg Law School.

Tags: Kantoornieuws

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.