Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

De auto en echtscheiding

De auto en echtscheiding

​ Indien echtgenoten buiten iedere gemeenschap van goederen zijn gehuwd, komt het vaak aan op de vraag of iemand kan bewijzen dat een bepaalde zaak zijn eigendom is. Er zijn verschillende bewijsmiddelen zoals de lijst van aanbrengsten, een koopovereenkomst, een bankafschrift. Maar wie is nu eigenlijk eigenaar? Bezit staat niet gelijk aan eigendom. Het bezit doet wel vermoeden dat er sprake is van eigendom.

​Goederen die in registers op naam worden geregistreerd zijn altijd eigendom van degene die als eigenaar staat geregistreerd in dat register. Omdat kentekens op naam worden gesteld, bestaat ook het wijd verbreid misverstand dat een auto ook een registergoed is. Er zijn natuurlijk redenen om kentekens op naam te stellen, zoals de wettelijke aansprakelijkheid en de handhaving van verkeersregels. Maar toch is de registratie van kentekens geen register waarop wordt gedoeld als we het hebben over registergoederen. De tenaamstelling van het kenteken van een auto zegt dus helemaal niets over de eigendom van de auto, hoewel dat heel vaak wordt gedacht. Het is hooguit een vermoeden dat op allerlei manieren kan worden ontkracht.

Strikt juridisch genomen is degene aan wie de auto geleverd is de eigenaar. Dat is dus gewoon degene die de auto heeft opgehaald bij de garage, na aankoop. Indien een ander de aankoop heeft betaald, heeft hij een vergoedingsrecht, maar de financier is daarmee nog geen eigenaar. Degene die de auto in zijn bezit heeft en erin rijdt, kan er zelf van overtuigd zijn dat het zijn of haar auto is, maar daarmee is de eigendom nog niet bewezen. In de praktijk is het vaak zo dat degene die de auto koopt, ook degene is die het contract op zijn naam krijgt, de auto afrekent en de auto ook ophaalt. Dan valt alles samen en is er weinig ruimte voor discussie. Ook degene die al jaren in de auto rijdt heeft dan het nakijken.

Wat ook nogal eens voorkomt is dat ouders de aankoop van een auto financieren. Ook wanneer men in gemeenschap van goederen is gehuwd kan de eigendom van de auto een discussiepunt worden, wanneer gesteld wordt dat de auto niet in de gemeenschap is gevallen, maar eigendom is gebleven van de ouders. Indien de auto echter is opgehaald bij de verkoper door een van de echtgenoten, dan is hij of zij eigenaar geworden en is er hooguit sprake van een geldlening. Ook een geldlening zal weer bewezen moeten worden en dat lukt niet altijd. Er ontstaat wantrouwen wanneer ineens een handgeschreven overeenkomst wordt overgelegd. Zeker wanneer de geldlening jaren terug is verstrekt en nooit is afgelost. Wanneer er sprake is geweest van een schenking, is deze niet per definitie onder een uitsluitingsclausule gegeven en dan valt de schenking en de auto dus in de gemeenschap. De helft van de waarde zal dan vergoed moeten worden..

Tags: Contractrecht, Ondernemingsrecht, Echtscheidingszaken, Familierecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.