Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Nederbelgen en echtscheiding

Nederbelgen en echtscheiding

​Er wonen ruim 150.000 Nederlanders in België. Met name zij die na het kopen van een huis zijn neergestreken net over de grens, zijn zich vaak niet bewust van de complexe regelgeving totdat zij verwikkeld raken in een echtscheidingsprocedure. Tilburg ligt bijna op de grens tussen België en Nederland in de buurt van vele grensgemeenten waar veel Nederlanders zich hebben gevestigd. Ons kantoor heeft dan ook de nodige expertise als het gaat om echtscheidingen waarin Nederbelgen betrokken zijn.

​Nederlanders die in België wonen krijgen immers te maken met het Internationale Privaatrecht, dat voornamelijk wordt beheerst door internationale verdragen en Verordeningen. Voor veel Nederbelgen voelt het als vanzelfsprekend dat zij in Nederland op de rechtsgrond die de Nederlandse wet kent, namelijk de duurzame ontwrichting van het huwelijk, de echtscheiding kunnen aanvragen. Zij zijn vaak in Nederland gehuwd en pas naar België verhuisd na het kopen van een huis. Waar het huwelijk heeft plaatsgevonden is echter geen aanknopingspunt om te bepalen welke rechter bevoegd is om het verzoek tot echtscheiding te behandelen en welk recht daarop moet worden toegepast. Het is een juridische puzzel om te bepalen welk recht van toepassing is op de echtscheiding, op de alimentatie, op het ouderlijk gezag of het huwelijksvermogen. Wanneer Nederlands recht van toepassing is op de echtscheiding, betekent dat nog niet dat de alimentatie ook naar Nederlands recht zal worden vastgesteld.

Als twee Nederlanders in België wonen en samen besluiten te gaan scheiden en de gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg regelen, is er geen vuiltje aan de lucht. Het is heel eenvoudig om samen woonplaats te kiezen op ons kantoor en dan kan het verzoekschrift tot echtscheiding bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden ingediend. Bij een echtscheiding op tegenspraak ligt dat anders. Wanneer één van partijen terugkeert naar Nederland dan kan de echtscheidingsprocedure hier in Nederland aanhangig worden gemaakt. De Rechtbank zal Nederlands recht toepassen op de echtscheiding, maar of het Nederlands recht ook van toepassing wordt verklaard op de onderhoudsverplichtingen, is afhankelijk van de vraag waar de onderhoudsgerechtigde woont.

Wanneer de Nederlandse rechter bevoegd is met betrekking tot het verzoek tot echtscheiding, heeft hij tevens rechtsmacht met betrekking tot het verzoek tot vaststelling van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde man of vrouw. De Nederlandse rechter zal echter Belgisch recht moeten toepassen wanneer de in België achtergebleven echtgenoot/echtgenote de onderhoudsgerechtigde is. De verordening (EG) 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen, afgekort: Ali-Vo, verwijst naar het Haagse Protocol van 23 november 2007, inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen. Artikel 3 van voormeld Protocol bepaalt dat onderhoudsverplichtingen worden beheerst door het recht van de staat waar de onderhoudsgerechtigde zijn of haar gewone verblijfplaats heeft. Wel kan op grond van artikel 5 van het Haagse Protocol van 2007 Nederlands recht worden toegepast en de onderhoudsverplichtingen dus volgens Nederlands recht worden vastgesteld, indien één van partijen zich verzet tegen het volgens artikel 3 van toepassing zijnde Belgische recht en het recht van Nederland nauwer verbonden is met het huwelijk. De Nederbelg kan een beroep doen op het bezit van de Nederlandse nationaliteit, het feit dat het huwelijk in Nederland is voltrokken of bijvoorbeeld het feit dat men vaak nog in Nederland inkomsten heeft om aan te tonen dat er sprake is van een nauwe verbondenheid met Nederland. Voor de partneralimentatie kan dat betekenen dat deze wordt vastgesteld aan de hand van in Nederland geldende wettelijke maatstaven, waarbij behoefte en draagkracht de voornaamste factoren zijn die de hoogte van de alimentatie bepalen.

Het feit dat voor partijen geldt dat er nog steeds sprake is van een nauwe verbondenheid met Nederland, betekent niet dat ook de hoogte van de kinderalimentatie naar Nederlands recht wordt vastgesteld. Wanneer de kinderen na de echtscheiding in België blijven wonen, zal de Nederlandse rechter in een procedure op tegenspraak de kinderalimentatie naar Belgisch recht vaststellen.

Bent u beiden Nederlander en woont u in België, of bent u Nederlander en getrouwd met een Belg en in België woonachtig, dan kunt u een afspraak maken voor een informatief gesprek indien u in Nederland wilt scheiden. Indien de echtscheiding in goed overleg kan plaatsvinden, kunt u alles regelen volgens Nederlands recht. Indien de procedure tot echtscheiding op tegenspraak gevoerd moet worden, hebt u gespecialiseerde hulp nodig die wij u kunnen bieden.

Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht, Internationaal recht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.