Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Ruzie om de erfenis?

Ruzie om de erfenis?

Erfrecht 

Als één van uw dierbaren overlijdt, dan denkt u misschien niet direct na over de erfenis. Het erfrecht gaat om kwesties die u persoonlijk raken. Toch is het mogelijk dat u als erfgenaam te maken krijgt met problemen of geschillen bij de afwikkeling en de verdeling van de nalatenschap die uw verdriet alleen maar vergroten. 

Testament of wettelijke regeling Boek 4 Burgerlijk Wetboek? 

Na het overlijden van uw familielid kunt u te maken krijgen met de situatie waarin een testament is opgesteld door de overledene of een situatie waarin dit niet het geval is en waarvoor alleen de wet geldt.

​Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen, de erfenis moet gebeuren en welke regels daarvoor gelden. In de praktijk blijkt helaas dat er regelmatig sprake is van conflicten tussen de nabestaanden bij een erfenis. Is het testament wel op de juiste wijze tot stand gekomen? Doet de benoemde executeur testamentair wel zijn best en hoe kan ik controleren of hij zich aan de regels houdt? Het kan zijn dat u tot uw verrassing onterfd bent, dat er grote schulden zijn nagelaten door de overledene, of dat een van uw familieleden de verdeling van de nalatenschap niet heeft afgewacht en al is begonnen met het leeghalen van het ouderlijk huis. 

Wanneer heb ik een advocaat nodig? 

Erfrecht is van oudsher voornamelijk het werkterrein van notarissen. Toch zijn advocaten in het erfrecht onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap wanneer er geschillen zijn ontstaan. Dat kan gaan over de erven of een erfenis, een testament of legaat, het optreden als executeur, de boedelverdeling en het kindsdeel of de legitieme portie. Een erfrechtadvocaat kan u bijstaan als u in een conflict verwikkeld dreigt te geraken. Het is van belang dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt. Bijstand en advies van een gespecialiseerde advocaat kan helpen om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen. Bij ons kunt u terecht voor een objectieve blik op uw probleem. Wij kunnen u helpen om met de andere nabestaanden te komen tot een goede verdeling van de nalatenschap. U heeft het immers al moeilijk genoeg in deze situatie. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. ​

Tags: Erfrecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.