Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Na duidelijkheid over kinderalimentatie, nu onduidelijkheid over partneralimentatie

Eerder hebben we bericht dat de Hoge Raad (de hoogste gerechtelijk instantie in Nederland) heeft bepaald hoe het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop meegenomen moeten worden bij de berekening van de kinderalimentatie. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop moeten niet in mindering worden gebracht op de behoefte van het kind, maar de bedragen moeten opgeteld worden bij het inkomen van de ouder die deze bedragen ontvangt. Eindelijk, duidelijkheid!

Maar nu lijkt er onduidelijkheid te ontstaan over de berekening van de partneralimentatie voor alleenstaande ouders. Moet bij het berekenen van de partneralimentatie het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop worden opgeteld bij het inkomen van de persoon die recht heeft op partneralimentatie?

De rechtspraak leek in eerste instantie op deze vraag een eenduidig antwoord te geven. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop worden bij het inkomen opgeteld van de persoon die recht heeft op partneralimentatie. Het Gerechtshof Den Haag doorkruist dit uitgangspunt door in de uitspraak van 27 januari jl. (ECLI:NL:GHDHA:2016:116) te oordelen dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet bij het inkomen moeten worden opgeteld. De reden daarvoor is dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop, net zoals huurtoeslag, een aanvullend karakter hebben. Afhankelijk van het inkomen, wordt namelijk de hoogte van de te ontvangen bedragen bepaald. Bij het berekenen van de partneralimentatie wordt geen rekening gehouden met de huurtoeslag, dus is het Gerechtshof Den Haag van oordeel dat er ook geen rekening gehouden hoeft te worden met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop.

Het is nu afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen in de rechtspraak. Hopelijk geeft de Hoge Raad hier snel duidelijkheid over. We houden u op de hoogte.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.