Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
 1. Uw naam*
 2. Uw telefoonnummer*
 3. Uw e-mailadres*
 4. Beveiliging*
  Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Mediation

Wat is mediation?

De beëindiging van een relatie is geen makkelijk proces. In een periode van heftige emoties van ongeloof, verdriet, woede, frustratie, apathie en uiteindelijke acceptatie en aanvaarding van een nieuwe fase, moeten veel financiële en praktische zaken worden geregeld. In mediation wordt veel aandacht besteed aan de emotionele kant van de beëindiging van de relatie, waardoor de financiën en praktische zaken beter en evenwichtiger kunnen worden geregeld.

Voordelen van mediation:

 • U beslist zelf, niet de rechter!
 • Er wordt oplossingsgericht gewerkt.
 • Er wordt aan een regeling gewerkt waar u beiden achter staat.
 • U bespaart tijd en kosten! Gerechtelijke procedures op tegenspraak zijn in de regel tijdrovend, geldverslindend, relatie verstorend en escalerend.
 • U wordt samen op de hoogte gesteld van alle relevante (juridische) informatie.
 • Er is aandacht voor de belangen van uw kinderen en voor uw beider ouderschap.

Zo gaat de mediator te werk

De mediator gaat allereerst na of u en of uw (ex-)partner de relatie echt willen stopzetten, en of u beiden voldoende gemotiveerd bent voor het mediation-traject en de wil hebt om er samen uit te komen. Daarna wordt de mediation-overeenkomst getekend waarin de werkafspraken zijn vastgelegd.
De mediator verzamelt vervolgens met u en uw (ex-)partner alle informatie die nodig is voor het verdere traject. Met die gegevens maakt de mediator een duidelijk en volledig overzicht van de regelingen die moeten worden getroffen.
Daarna beginnen de onderhandelingen tussen u en uw (ex-)partner, waarbij de mediator het evenwicht tussen beide partijen bewaakt. Waar nodig informeert de mediator de partijen over juridische aspecten. De mediator neemt echter geen beslissingen, dat doen u en uw (ex-)partner samen.

Als u en uw (ex-)partner overeenstemming hebben bereikt, leg de mediator het resultaat vast in een overeenkomst. Bij een beoogde beëindiging van een huwelijk zal de mediator vervolgens een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Deskundige begeleiding

Bij ons op kantoor bent u voor mediation aan het juiste adres. De mediation zal plaatsvinden onder leiding van een ervaren advocaat-mediator, die lid is van de VFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators) en die als registermediator ingeschreven bij de MfN (Mediatorsfederatie Nederland).
Voor meer informatie over mediation? Bel 013-5433162 of e-mail info@vrp-advocaten.nl

 

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.