Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Naamswijziging

Ouders zijn vrij om de voornaam van hun kind te kiezen. De belangrijkste beperking is dat het geen onbehoorlijke naam mag zijn. Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de door uw ouders gekozen naam. Het kan ook zijn dat u een voornaam wil toevoegen of wilt schrappen.

Procedure voornaamswijziging bij de Rechtbank

Wie zijn voornaam wil wijzigen, moet daarvoor een verzoek indienen bij de Rechtbank. De nieuwe voornaam mag niet ongepast zijn en er moeten zwaarwichtige belangen zijn om de naamswijziging te verzoeken.
U moet zich in deze procedure laten bijstaan door een advocaat. Onze familierechtadvocaten staan u graag terzijde met het indienen van een verzoek tot naamswijziging bij de Rechtbank.

Minderjarigen

Bij minderjarigen is het daarnaast van belang dat de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek namens de minderjarige moet indienen. Als de minderjarige 12 jaar of ouder is, wordt hij of zij door de rechtbank gehoord.

Na de procedure

Als de rechter instemt met het verzoek tot voornaamswijziging, geeft de rechtbank dit door aan de burgerlijke stand. Uw geboorteakte wordt dan aangepast en uw nieuwe voornaam wordt in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) doorgevoerd. Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de GBA ontvangen automatisch de naamswijziging. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw voornaam is gewijzigd.
Wij helpen u graag met het indienen van een verzoek tot voornaamswijziging.
Voor meer informatie. Bel 013-5433162 of e-mail info@vrp-advocaten.nl

Vaderschap/Erkenning

Wat is erkenning?

Van een kind dat buiten een huwelijk is geboren is de moeder alleen de juridisch ouder. Als de vader ook juridisch ouder wil worden kan hij dat realiseren door erkenning van het kind. Op deze wijze ontstaat het zogeheten “vaderschap”. Dit kan op twee manieren:

1.Toestemming van de moeder

U kunt een kind erkennen bij de gemeente. Dit kan voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Voor de erkenning van een kind moet de moeder toestemming verlenen. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

2. Vervangende toestemming van de Rechtbank

Niet altijd is de moeder genegen deze toestemming te verlenen. In dat geval zal de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand geen akte van erkenning op kunnen maken.
De toestemming voor erkenning van de moeder kan op verzoek van de man die het kind wil erkennen, door de toestemming van de Rechtbank worden vervangen. Dit als de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zal schaden en de man de verwekker is van het kind. Een verzoek tot het verkrijgen van vervangende toestemming kan alleen door een advocaat worden ingediend. Onze familierechtadvocaten staan u hierbij graag ter zijde.

Voor meer informatie: tel. 013-5433162 of e-mail info@vrp-advocaten.nl

Adoptie

Wat is adoptie?

In geval van adoptie wordt de familieband tussen het kind met de oorspronkelijke ouders verbroken, waarna er een nieuwe wettelijke familieband ontstaat tussen het kind en de adoptieouders.

Adoptie van Nederlandse of buitenlandse kinderen
Het is een fabel dat het hier altijd gaat om buitenlandse kinderen. Ook Nederlandse kinderen kunnen worden geadopteerd.
Adoptie komt echter steeds minder voor. In Nederland zelf zijn er maar weinig kinderen beschikbaar voor adoptie. Bij adoptie van een Nederlands kind gaat het meestal om adoptie door de partner van de ouder. Dit wordt partneradoptie genoemd.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden voor adoptie van een Nederlands kind is dat het kind niets meer kan verwachten van zijn oorspronkelijke ouder(s). De rechter bepaalt uiteindelijk of de oorspronkelijke ouders hun rol niet meer kunnen vervullen.

Procedure

Een verzoek om adoptie moet bij de Rechtbank worden ingediend. Een verzoek tot adoptie bij de Rechtbank kan alleen door een advocaat worden ingediend. Onze familierechtadvocaten staat u hierbij graag ter zijde.
De rechtbank beslist uiteindelijk of een adoptie kan plaatsvinden.

Voor meer informatie: tel. 013-5433162 of e-mail info@vrp-advocaten.nl

 

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.