Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
 1. Uw naam*
 2. Uw telefoonnummer*
 3. Uw e-mailadres*
 4. Beveiliging*
  Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Ouderschapsplan en convenant

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin afspraken worden gemaakt over de wijze waarop zij invulling willen geven aan het ouderschap na het beëindigen van hun relatie.

Verplichting?

Ouders die uit elkaar gaan en tezamen de zorg hebben over één of meerdere minderjarige kinderen zijn in beginsel verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hiermee wil de overheid voorkomen dat de kinderen de dupe worden van de situatie van de beëindiging van de relatie van hun ouders.

Inhoud van een ouderschapsplan
Er moeten in ieder geval afspraken gemaakt worden over de volgende onderwerpen:

 • - de omgangsregeling met de niet verzorgende ouder.
 • - de verdeling van de zorgtaken.
 • - de verdeling van de opvoedingstaken.
 • - de door de niet verzorgende ouder te betalen kinderalimentatie.
 • - uitleg over hoe de informatie-uitwisseling over de kinderen in zijn werk gaat.

De invulling van deze onderwerpen bepaalt u helemaal zelf. Daarnaast is het mogelijk om andere afspraken vast te leggen in het ouderschapsplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wie de ziektekosten voor de kinderen betaalt en wie de kleding koopt voor de kinderen.

Hulp en begeleiding van een familierechtadvocaat bij het opstellen van een ouderschapsplan is een must. Onze familierechtadvocaten kunnen u hierin bijstaan.
Voor meer informatie: tel. 013-5433162 of e-mail info@vrp-advocaten.nl of stel direct uw vraag via deze website.

Echtscheidingsconvenant

Als u gaat scheiden kunt u proberen om samen met uw ex-partner afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Als dit lukt, dan kunt u deze afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Als het scheidingsconvenant er eenmaal is, dan is de echtscheiding vaak snel afgerond. Een echtscheidingsconvenant is pas rechtsgeldig bij tussenkomst van een advocaat of notaris.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling , de woning en het pensioen. Ook afspraken over de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen kunnen in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid om hiervoor een apart ouderschapsplan op te stellen.

Waarom een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant wordt vaak opgesteld door een advocaat. Zodra de rechter dit convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan rechtens afdwingbaar. Hierdoor heeft het echtscheidingsconvenant een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een deurwaarder.
Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis voor de nieuwe toekomst. Daarom is het belangrijk om samen met uw echtscheidingsbemiddelaar, mediator of advocaat goed na te denken over de inhoud van de documenten. Als u nu nauwkeurig te werk gaat, kunt u later veel problemen voorkomen. Verder is het natuurlijk prettig om afspraken te maken waar u achter staat.

Echtscheidingsverzoek

Als u het eens bent over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, dan kunt u een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Met een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn.
Als het u niet lukt om gezamenlijk tot afspraken te komen, dan loopt u het risico om in een 'vechtscheiding' terecht te komen. U komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, waardoor u allebei een eigen advocaat nodig hebt. Ook kan het zijn dat kinderen voor de rechter moeten verschijnen, hetgeen de echtscheiding nog moeilijker maakt. Als u de gevolgen van de scheiding samen wilt regelen, denk dan eens aan mediation.

Voor meer informatie bel 013-5433162 of e-mail info@vrp-advocaten.nl

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.