Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Scheiding

Als het niet lukt een huwelijk in stand te houden en u wilt gaan scheiden, dan is het verstandig om vroegtijdig een advocaat in te schakelen. Samen kan dan snel geïnventariseerd worden welke onderwerpen onderling te regelen zijn en waar de pijnpunten zitten. Eventueel kan snel worden opgetreden door aan de rechter te vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Wij proberen geschillen voor te zijn door praktische oplossingen aan te bieden, voordat zaken op scherp staan.

Ook als u samen met uw ex-partner de gevolgen van scheiding in onderling overleg wilt regelen bent u bij ons kantoor aan het juiste adres.
In dat geval kunt u onder begeleiding van een familierechtadvocaat een bemiddelingstraject doorlopen. Dit wordt ook wel mediation genoemd. Tijdens de mediation zal de familierechtadvocaat, die als mediator optreedt, de onderhandelingen tussen u beiden begeleiden en u beiden desgevraagd juridisch advies geven. Leidt dit vervolgens tot afspraken, dan zullen deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Aanvullend kan de mediator deze afspraken, waar nodig, door een rechter laten bekrachtigen.

Scheiding

Het verloop van een echtscheidingsprocedure
De basis voor een echtscheiding is 'duurzame ontwrichting': de relatie is zo slecht dat het niet langer mogelijk is bij elkaar te blijven. Download hier de gratis brochure "Scheiden doe je samen". 

Procedure bij de rechtbank
Een echtscheiding kunt u alleen of samen met uw partner aanvragen. Bij de rechtbank wordt een verzoekschrift ingediend. Dient u het verzoekschrift gezamenlijk in, dan wordt dit een 'gemeenschappelijk verzoek' genoemd. Het is een 'eenzijdig verzoek' als u de echtscheidingsprocedure alleen start.


Gemeenschappelijk verzoek
Er vindt geen zitting plaats bij een echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek. De rechtbank wikkelt de procedure schriftelijk af en stuurt de echtscheidingsbeschikking op naar de advocaat die het verzoekschrift heeft ingediend.

De echtscheiding komt daadwerkelijk tot stand wanneer de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds huwde. Wij verzorgen dat allemaal voor u!

Eenzijdig verzoek
Als het u en uw partner niet lukt in goed overleg uit elkaar te gaan, en mediation geen wens of optie is, is het mogelijk een eenzijdige verzoekschriftprocedure te voeren. In deze procedure dient één van de beide partners een verzoekschrift in. De andere partner kan een verweerschrift indienen. Daarin kunnen tegenverzoeken worden gedaan. Op deze tegenverzoeken kan vervolgens schriftelijk worden gereageerd. Na deze schriftelijke fase volgt een 'mondelinge behandeling'. Alle geschilpunten worden hierin behandeld. De rechter neemt na de mondelinge behandeling een beslissing. Die wordt vastgelegd in een beschikking.

De echtscheiding komt net als bij het gemeenschappelijk verzoek tot stand op het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd.

Nevenvoorzieningen
In de echtscheidingsprocedure komen naast de echtscheiding zelf, vaak nog andere onderwerpen aan de orde. Dit zijn de 'nevenvoorzieningen'. U kunt hierbij denken aan kinder- en partneralimentatie, het vaststellen van een zorg- en contactregeling, het gebruik van de echtelijke woning, de verdeling van de boedel of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, en andere kwesties die met de scheiding samenhangen. Ook hierover kan de rechter uiteindelijk een beslissing nemen.

Voorlopige voorzieningen
Soms duurt het lang voordat een echtscheidingsprocedure is afgerond. Het kan dan wenselijk zijn aan de rechter een voorlopige uitspraak te vragen voor bepaalde knelpunten. De rechter neemt dan een 'voorlopige voorziening'. Voorlopige voorzieningen gelden in principe alleen tijdens de echtscheidingsprocedure.
Heeft u te maken met een echtscheiding? Onze familierechtadvocaten helpen u graag en op de juiste wijze.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.