Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Tarieven familierecht

Op basis van de door u verstrekte informatie zullen wij eerst nagaan of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, oftewel een toevoeging.

Toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. Wij kunnen voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal vervolgens gegevens over uw inkomen en vermogen opvragen bij de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog te zijn. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden.

Indien door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt verleend betaalt u alleen een eigen bijdrage aan ons. Deze eigen bijdrage is eveneens afhankelijk van uw inkomen. U moet er wel rekening mee houden dat bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld griffierechten, niet onder het bereik van de toevoeging vallen. Deze kosten zullen apart bij u in rekening worden gebracht. Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn? Bereken deze dan via onze module op deze pagina.

Is uw inkomen te hoog voor een toevoeging?

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand vanuit de overheid zullen wij in overleg met u een scherp en passend tarief afspreken. Onze tarieven zijn vanaf € 150,-- per uur.

Op aanvraag kunt u bij ons een gratis kennismakingsgesprek van een half uur ontvangen. Wij kunnen dan samen kijken wat er voor u gedaan kan worden en geven u dan ook een indicatie van de eventuele kosten.

 

Voor meer informatie belt u 013 – 54 33 162 of mail naar info@vrp-advocaten.nl

 

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.