Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Verbreking samenwoning

Uit elkaar gaan na samenwonen. Wat moet er geregeld worden? Wie blijft er in de gezamenlijk aangekochte woning? Wie krijgt de gezamenlijke inboedel en wie dient deze zaken opnieuw aan te schaffen? En wat als er ook nog kinderen zijn? Bestaat er een plicht tot betaling van kinderalimentatie ?
Dit is ingewikkelde materie, die vaak leidt tot hoogoplopende ruzies. Wij helpen u graag om hierin de juiste weg te vinden!

Advocaat inschakelen?

Moet u een advocaat inschakelen? Dat hangt ervan af. Als er geschillen te verwachten zijn over de woning of de alimentatie, dan is het verstandig om vroegtijdig een advocaat in te schakelen. Samen kan dan snel geïnventariseerd worden welke onderwerpen gemakkelijk onderling zijn te regelen en waar de pijnpunten zitten. Onze familierechtadvocaten proberen geschillen voor te zijn door praktische oplossingen aan te bieden, voordat zaken op scherp staan. Het gaat ons erom om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben voor beide partners.

Mediation

Ook als u samen met uw ex-partner de gevolgen van beëindiging van de samenleving in onderling overleg wilt regelen bent u bij ons kantoor aan het juiste adres.
In dat geval kunt u onder begeleiding van een familierechtadvocaat een bemiddelingstraject doorlopen. Dit wordt ook wel mediation genoemd. Tijdens de mediation zal de familierechtadvocaat, die als mediator optreedt, de onderhandelingen tussen u beiden begeleiden en u beiden desgevraagd juridisch advies geven. Leidt dit vervolgens tot afspraken, dan zullen deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Aanvullend kan de mediator deze afspraken, waar nodig, door een rechter laten bekrachtigen.

Heeft u te maken met een beëindiging van de samenleving ? Onze familierechtadvocaten helpen u graag en op de juiste wijze.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.