Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Werkwijze

In een periode die vaak gepaard gaat met onzekerheden, zijn wij ons ervan bewust dat duidelijkheid en efficiëntie belangrijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten.

Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij altijd proberen ervoor te zorgen dat u rechtstreeks met een van onze familierechtadvocaten in contact komt. De advocaat maakt met u een persoonlijke afspraak om de kwestie nader te bespreken.

Tijdens dit kennismakingsgesprek, waarvan het eerste half uur gratis is, wordt ruim de tijd genomen om naar uw verhaal te luisteren en het probleem helder in beeld te brengen. De advocaat bespreekt met u of u juridische bijstand nodig heeft en zo ja, op welke wijze deze kan worden ingezet. De advocaat geeft u een helder advies over uw mogelijkheden. Ook zal met u gekeken worden naar de kosten. Met u zal worden nagegaan of u mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging, of zogenaamde gefinancierde rechtsbijstand.

Na het kennismakingsgesprek zal de advocaat de gemaakte afspraken aan u bevestigen. Alle te nemen stappen zullen vervolgens door de behandelend advocaat in overleg met u worden uitgevoerd. Uw advocaat houdt u volledig op de hoogte van alle handelingen met betrekking tot uw zaken. U ontvangt van ons een afschrift van alle correspondentie, processtukken en overige documenten. 

Wanneer u een vraag heeft kunt u uiteraard altijd telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen. Uw advocaat zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Heeft u nog vragen: tel. 013 – 5433162 of info@vrp-advocaten.nl

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.