Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Uw incassoadvocaat voor het MKB en B2B

Incasso buitenland

incasso buitenland

Het kan voorkomen dat een debiteur gevestigd is buiten Nederland of dat een van uw buitenlandse vestigingen een vordering heeft op een Nederlandse debiteur. Het kan erg lastig worden als uw buitenlandse klanten niet tijdig betalen. U krijgt te maken  met een vreemde taal, andere wetgeving, verschillen in cultuur en vaak ook met afwijkende betalingsgewoontes. De risico's zijn hierdoor veel groter dan bij debiteuren uit eigen land. Goede kennis over incasseren in het buitenland is in deze gevallen dan ook van groot belang. Ons kantoor kan u daar uitstekend bij van dienst zijn.vesti

Van oudsher is ons kantoor gespecialiseerd in internationaal incassorecht. Het is van groot belang te weten welk recht of verdrag van toepassing is, welke algemene voorwaarden gelden en met welke rechter u te maken heeft. Daarbij is grondige  kennis van het Weens Koopverdrag (CISG) van groot belang.

Wist u dat vaak wordt vergeten dat u in veel gevallen een buitenlandse debiteur voor de rechter van uw vestigingsplaats kunt dagvaarden? Dat is beter dan jarenlang in landen zoals Spanje of Italië te moeten procederen. Door het halen van een zogenaamde Europese Executoriale titel (EET), kan een Nederlands vonnis direct in het buitenland ten uitvoer worden gebracht!

Als geen ander kunnen wij u daar over adviseren en de beste oplossing voor u kiezen. Helaas hebben maar weinigen echt verstand van deze ingewikkelde materie. Vraag daarom ook gerust bij ons een second opinion aan.

Internationale proceservaring

Door onze jarenlange internationale incasso-ervaring zijn wij in staat voor ieder land de meest geschikte incassoprocedure te selecteren. Ook wanneer wij samenwerken met onze incassopartners in het buitenland blijven wij uw vaste aanspreekpunt. Uw vaste incasso-advocaat bewaakt de voortgang van de incassoprocedure, begeleidt vanuit Nederland alle incasso-activiteiten en neemt voor u een eventuele taalbarrière weg.

Sinds meer dan 20 jaar zijn onze incasso-advocaten werkzaam voor een aantal grote Nederlandse en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, waaronder Euler Hermes. Tot onze cliënten mogen wij ambassades rekenen, waaronder de Spaanse en Franse ambassade. Daarmee hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan in internationale handelszaken en procederen in incassozaken. Dat vindt u niet bij andere advocaten of deurwaarders.

 

EHNL20Logo20en20payoff jpg         logo

Internationaal netwerk

Om snel en effectief kennis en ervaring uit te wisselen als het gaat om internationale problemen en vraagstukken, maakt ons kantoor deel uit van een Europees samenwerkingsverband van advocatenkantoren, Euravocat, met vestigingen in de belangrijkste steden van Europa in inmiddels 16 landen. Door dit lidmaatschap hebben wij al veel zaken met succes kunnen afsluiten. In voorkomende gevallen kunnen wij bij de aangesloten kantoren binnen het netwerk alle benodigde informatie over debiteuren, verhaalsmogelijkheden ter plekke en het toepasselijk recht voor u achterhalen.

Voor meer informatie over ons netwerk Euravocat verwijzen wij u naar onze website: www.euravocat.com

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor buiten deze landen? Download dan onze correspondentenlijst bij onze gratis downloads.

 

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.