Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
 1. Uw naam*
 2. Uw telefoonnummer*
 3. Uw e-mailadres*
 4. Beveiliging*
  Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

Beslaglegging

U heeft een groot bedrag tegoed van uw debiteur. U vreest dat hij zijn geld of goederen zal wegmaken of hij is bezig zijn woning te verkopen. De kans bestaat dat hij geen enkel verhaal meer zal bieden voor uw vordering. Het kan even duren voordat u een vonnis heeft gekregen waarmee u zich op zijn goederen kan verhalen. Dat kan wel eens te laat zijn: de vogel is gevlogen.

Gelukkig bestaan er middelen om snel zekerheid te krijgen en uw rechten veilig te stellen. Een daarvan is het leggen van een zogenaamd conservatoir of bewarend beslag. Zelfs nog voordat u een gerechtelijke procedure start. Wij verzorgen de hele procedure voor u. Die is als volgt.

 1. Allereerst doen wij voor u een verhaalsonderzoek naar uw debiteur, zodat we weten welke beslagobjecten er zijn.
 2. Daarna dienen wij voor u een verzoekschrift in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank waarbij we toestemming vragen om beslag te leggen. Alleen advocaten kunnen zo’n verzoek indienen. We doen dat voor een vast bedrag van slechts € 300,--.
 3. Als de toestemming is verleend laten we onze deurwaarder het beslag leggen.
 4. Daarna maken we voor u de dagvaarding gereed voor de gerechtelijke procedure. Ook daarbij spelen wij een cruciale rol.
 5. Als de rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis heeft gewezen) in uw zaak kunnen wij het vonnis laten betekenen en ten uitvoer leggen en wordt het beslag dat werd gelegd executoriaal (dat wil zeggen dat u het beslagen goed te gelde kan maken). De woning of de inventaris van uw debiteur kan worden verkocht en u krijgt uw vordering betaalt. Uit de opbrengst kunnen vaak ook de kosten worden voldaan.

Beslag is mogelijk op o.a.:

 • eigen woning of ander onroerend goed
 • inventaris, inboedel, voorraden, auto, boot
 • bankrekening(en)
 • aandelen
 • vorderingen van derden op uw debiteur
 • beslag op uw eigen zaken
 • maritaal beslag (op de huwelijksgoederen) bij echtscheiding

Wilt u er meer van weten, kijk dan in de beslagsyllabus 2014  en informeer bij ons naar de mogelijkheden en tarieven.

 

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.