Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

Conservatoir beslag

Het incasseren van een vordering op uw debiteuren kan gemakkelijk leiden tot een langdurig en moeizaam proces. Als crediteur dient u eerst voldoende betalingsmogelijkheden te bieden aan uw debiteur zodat deze de vordering kan betalen. Gebeurt dat niet, dan kunt u uw debiteur tot betaling dwingen door een deurwaarder of advocaat in te schakelen. Wanneer ook dit niet werkt, dan kunt u de betaling afdwingen met een vonnis. Maar een vonnis halen is een procedure waar veel tijd in kan gaan zitten. Dit komt doordat de debiteur eerst een termijn voor het betalen van de facturen moet worden gegeven en daarna een dagvaarding opgesteld moet worden. Tot slot duurt het vaak een tijd voordat u de rechtbank uitspraak doet, vooral als uw debiteur de vordering betwist. Het gevaar van deze lange procedure is dat uw debiteur in de tussentijd al failliet verklaard wordt, zijn vermogen uitgegeven heeft of vertrokken is.

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag voorkomt dat u met lege handen komt te staan. Conservatoir beslag houdt in dat de goederen waarop het beslag gelegd is ‘bevroren’ worden. Dit betekent dat uw debiteur deze goederen niet meer kan verplaatsen of verkopen. Gedurende de hele verdere procedure blijven deze goederen ter uw beschikking. Het maakt niet uit om welk soort goederen het gaat, een conservatoir beslag kan gelegd worden op zowel materiële als immateriële goederen. Enkele voorbeelden hiervan zijn bankrekeningen, woning, inboedel, aandelen en vorderingen van derden. Laat u hierover vrijblijvend door ons adviseren. Wij werken samen met verhaalsbureaus die voor ons kunnen achterhalen of uw debiteur verhaal biedt en waarop we beslag kunnen leggen.

Procedure

Het aanvragen van een conservatoir beslag verloopt altijd via een advocaat. Deze moet namelijk verlof vragen aan de rechter met een verzoekschrift. Het is belangrijk dat in het verlof duidelijk naar voren komt voor welke vordering u het beslag wilt leggen. Bovendien is het ook belangrijk om aan te geven dat het vermoeden bestaat dat de goederen op korte termijn  zullen verdwijnen. Dit maakt namelijk duidelijk waarom een conservatoir beslag noodzakelijk is en wordt ook wel ‘vrees voor verduistering’ genoemd. In de meeste gevallen wordt het verlof verleend zonder dat de rechter uw debiteur hierover raadpleegt. Op deze manier zal de beslaglegging als een verrassing komen voor uw debiteur. U begrijpt dat een conservatoir beslag het meest effectief is wanneer deze als een verrassing komt voor uw debiteur.

Gevolgen uitspraak rechter

Nadat de rechter een uitspraak in uw voordeel heeft gedaan, dan wordt de beslaglegging executoriaal gemaakt. Dit betekent dat de goederen van uw debiteur kunnen worden verkocht en u uw vordering ontvangt. In de meeste gevallen worden de kosten van het conservatoir beslag weer terugverdiend door de opbrengst van de executieverkoop.

Meer informatie

Al met al is een conservatoire beslaglegging dus een effectieve methode om de vordering bij uw debiteur te innen. Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen of bellen.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.