Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

Tarieven incasso

Bij veel advocaten is een tarief van meer dan € 200,-- geen uitzondering. Dat kan echt goedkoper.

Wij hanteren een heldere en concurrerende tariefstelling. Duidelijkheid vooraf, dat is wat onze cliënten graag zien. Bijna al onze diensten verrichten wij voor vaste prijzen. Doordat wij snel en effectief werken, kunnen wij dat voor scherpe tarieven doen. Geen langlopende dure abonnementen dus.

Daarbij maken wij onderscheid naar werkzaamheden die in de buitengerechtelijke fase worden verricht (de periode voordat de rechter wordt ingeschakeld) en die worden verricht in de gerechtelijke fase. Uiteraard overleggen wij met u in elke fase van uw zaak over de juiste vervolgstappen en de daarbij behorende kosten en risico’s. Wij adviseren u welke weg tot het beste resultaat leidt tegen de minste kosten. Want daar gaat het om. Vaak kiezen we daarbij voor het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. Dat is snel, effectief en voordelig. Lees meer daarover bij de faillissementsaanvraag.

U vindt al onze tarieven in het handige overzicht dat u kunt downloaden: TARIEVENOVERZICHT VRP 2018

Gratis eerste gesprek

Een eerste oriënterend gesprek bij ons is kosteloos. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Wij streven er naar al uw kosten te verhalen op uw debiteur. Dat betekent dat wij uw incasso in veel gevallen kosteloos, of op basis van no cure no pay kunnen doen. Op 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. Deze nieuwe wet, ook wel Wet Incassokosten (WIK) genoemd, regelt hoeveel incassokosten uw debiteur moet betalen en geldt met name voor consumenten.

Bent u benieuwd welke kosten uw debiteur ingevolge de WIK verschuldigd is? Bereken deze dan met onze incassomodule . Heeft u bij het sluiten van uw overeenkomst algemene voorwaarden gebruikt, dan kan daarin staan dat uw debiteur meer moet betalen.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.