Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
 1. Uw naam*
 2. Uw telefoonnummer*
 3. Uw e-mailadres*
 4. Beveiliging*
  Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

Werkwijze Incasso

Wij staan voor het effectief incasseren van uw vordering. Wij leggen u graag uit wat u van ons kunt verwachten.

Een van onze ervaren incasso advocaten zal uw dossier behandelen en fungeert als vast contactpersoon. Hij is goed bereikbaar, u krijgt altijd binnen 24 uur antwoord op uw vraag. Verder kunt u uw zaak 24 uur per dag volgen via onze online incassoportaal. Onze werkwijze voldoet aan de eisen van de Vereniging van Incassoadvocaten en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wat hebben wij van u nodig?

Als wij een incassodossier ontvangen, controleren wij eerst of dit volledig is. De gegevens die wij van onze cliënten nodig hebben, zijn:

 • een rekeninguittreksel;
 • een kopie van de openstaande facturen;
 • schriftelijke orders en orderbevestigingen (indien aanwezig);
 • algemene verkoopvoorwaarden;
 • eventuele correspondentie met de debiteur.

Hoe verder?

Vervolgens raadplegen wij het register van de Kamer van Koophandel voor de achtergronden van de debiteur en vragen wij eventueel een kadastraal uittreksel op om erachter te komen of er onroerende zaken op naam van de debiteur staan. Bij een natuurlijk persoon vragen wij een uittreksel uit het persoonsregister op om het privéadres te achterhalen. In Nederland kunnen alleen deurwaarders en advocaten uittreksels uit het persoonsregister opvragen. Mochten we nog meer informatie nodig hebben, dan laten we een verhaalsonderzoek doen.

Vervolgens berekenen wij de rente en de incassokosten die uw debiteur moet betalen over de openstaande facturen en sturen wij op dezelfde dag dat wij uw incassodossier hebben ontvangen al een sommatiebrief aan de debiteur, waarbij deze wordt gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen een termijn van 5 dagen aan ons te betalen op onze derdengeldenrekening. Deze derdengeldenrekening wordt conform de richtlijnen voor advocatenkantoren verplicht beheerd door een Stichting. De gelden die wij van derden ontvangen voor onze cliënten komen gescheiden op de rekening van de Stichting terecht en maken zodoende geen deel uit van ons kantoorvermogen. Zo is uw geld veilig.

Als de debiteur niet reageert, wordt telefonisch contact gezocht. Als er geen betaling volgt en er ook geen passende betalingsregeling wordt getroffen, sturen wij een tweede sommatiebrief met daarbij al direct een faillissementsaanvraag. Wij kondigen aan dit te zullen indienen indien niet direct wordt betaald. Ondertussen doen wij een onderzoek naar steunvorderingen , dat wil zeggen vorderingen van andere schuldeisers op deze debiteur.

In overleg met de cliënt wordt uiteindelijk bepaald in hoeverre daadwerkelijk tot indiening van het faillissementsverzoek bij de rechtbank wordt overgegaan of andere (rechts)maatregelen volgen. Hierbij kunt u denken aan een procedure bij het kantongerecht of de rechtbank, eventueel aan een incasso kort geding of beslaglegging op goederen van de debiteur. Wij adviseren u daarbij zodat u het beste resultaat behaalt.

Mocht de debiteur al failliet zijn, dan wordt nagegaan welke mogelijkheden resteren, waaronder een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid of het terughalen van uw geleverde goederen bij de curator op basis van het eigendomsvoorbehoud.

Tot slot

Ons kantoor beschikt over eigen netwerken van deurwaarders, informatieverstrekkers en buitenlandse contacten, zoals Euravocat.

Spreekt deze werkwijze u aan? Direct uw incasso indienen.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.