Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Onze advocaten zijn van alle markten thuis

Bestuursrecht

Bijstand

Indien er geen recht bestaat op enige andere uitkering kan aanspraak worden gemaakt op de Wet Werk en bijstand (WWB). Een uitkering ingevolge de WWB wordt toegekend en uitbetaald door de gemeente waar de aanvrager staat ingeschreven en woonachtig is.
Als u een lopende bijstandsuitkering heeft of een dergelijke uitkering heeft aangevraagd kunt u met problemen worden geconfronteerd waar u zelf niet (meer) uit komt. Zo kan het lang duren voordat er een beslissing wordt genomen op uw aanvraag, kunt u te maken krijgen met een herbeoordeling, een beëindiging of een terugvordering of zelfs een huisbezoek. In al deze gevallen is het ten zeerste aan te raden dat u een ter zake gespecialiseerde advocaat raadpleegt. Van Rooij en Pijnacker advocaten heeft een jarenlange ervaring op dit gebied en kan u op deskundige wijze van advies voorzien.

Bezwaar en Beroep

Als de Gemeente een beslissing (beschikking) neemt over uw uitkering en u bent het hier niet mee eens, dan is het mogelijk om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar dient binnen 6 weken te zijn ingediend bij de Gemeente. In spoedeisende gevallen is het mogelijk om binnen een korte termijn een uitspraak van de rechter te verkrijgen.

Wij kunnen u helpen om uw standpunt over de beschikking op papier te zetten en u te wijzen op de juridisch relevante argumenten. Tevens zullen wij u bijstaan tijdens de hoorzitting.

Indien u zich niet kunt vinden in de beslissing op bezwaar, dan staat de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank open. Ook in deze procedure kan een van onze advocaten voor u van duidelijke meerwaarde zijn.

Wat zijn de kosten?

De kans is groot dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval zijn de kosten voor u zeer beperkt. Lees meer daarover op onze website bij onze tarieven.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.