Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Onze advocaten zijn van alle markten thuis

Vastgoedrecht

vastgoedDe advocaten van onze sectie vastgoed richten zich op civielrechtelijke vraagstukken bij onroerende zaken. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van huurrecht, koop en verkoop van onroerende zaken, zakelijke rechten (eigendom, erfpacht, erfdienstbaarheden, opstal, appartementsrecht) en zekerheden (bankgaranties, pand en hypotheek).

Wij beschikken over gespecialiseerde kennis op het terrein van de huur en verhuur van bedrijfsruimte en woonruimte. Verhuurders die zich bezig houden met de exploitatie van vastgoed kunnen bij ons terecht voor advies over alle aspecten waarmee zij als verhuurder in aanraking kunnen komen. Maar ook huurders kunnen rekenen op deskundige bijstand van ons.

Wij adviseren en procederen in zaken op het gebied van huurbeëindiging en ontruiming, onderhoud, onder(ver)huur en overlast, huurprijsverlaging- of verhoging. Ook voor het beoordelen en opstellen van huurcontracten kunt u bij ons terecht. Wij wijzen u op de juridische valkuilen in een huurcontract en adviseren u bij het opstellen van een duidelijk huurcontract dat is afgestemd op uw belangen als verhuurder of huurder.

Het komt voor dat het verkooptraject vlekkeloos verloopt maar dat er na de levering pas problemen ontstaan. Zo kan de koper na verloop van tijd gebreken ontdekken in zijn woning die hij niet kende op het moment waarop hij de koopovereenkomst sloot. Wie is dan aansprakelijk voor deze verborgen gebreken? Voor deze vragen kunt u met ons contact opnemen.

 

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.